Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zdrowie we wszystkich politykach. Nowy wymiar polityki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 3-16
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.001.4114

Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 17-26
Data publikacji online: 30 lipca 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.002.4115

Możliwości wykorzystania oceny oddziaływania na zdrowie (Health Impact Assessment – HIA)  przy rozwiązywaniu współczesnych dylematów polityki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 27-36
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.003.4116

Współpraca sektora zdrowia i edukacji z wykorzystaniem idei Health Impact Assessment

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 37-45
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.004.4117

Przekształcenia  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  jako wyzwanie dla podmiotów tworzących

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 46-54
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.005.4118

Rola samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia: organizator, podmiot tworzący oraz płatnik

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 55-68
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.006.4119

W kierunku lepszej opieki geriatrycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – wnioski  z ewaluacji projektu Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 69-81
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.007.4120

Dostosowywanie zasobów kadry medycznej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 82-94
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.008.4121

Best management practices of medicinal products in German hospitals, as a recommendations for medical facilities in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 95-101
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.009.4122

Comparison between processes of HTA, pharmaceutical pricing and reimbursement, and their transparency in Germany and Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 102-108
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.010.4123

Pakistan as a Medical Tourism Destination: Just Wishful Thinking?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 109-114
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.011.4124

Analiza systemu wyceny usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Polsce po 2011 roku na tle rozwiązań zagraniczych i modeli teoretycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 115-125
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.012.4125

Charakterystyka Projektu Predefiniowanego dotyczącego ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, Program PL 13, Norweski Mechanizm Finansowy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 126-130
Data publikacji online: 30 maja 2015

Konferencja Komitetu Zdrowia Publicznego „Jak poprawić zdrowie Polaków”

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 131-132
Data publikacji online: 8 stycznia 2016