Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie?

Iwona Kowalska,

Anna Mokrzycka,

Michał Zabdyr-Jamróz

Abstrakt

Health policy in political parties in Poland.

Public debate concerning Poles health, accessibility to health care services, long time waiting lists for the most emerging medical services , namely  ontological treatment, as well as many other fundamental health cares system  question, due to the hot period of political elections, became much more visible in last months. Politicians have to tackle such issues  under  Polish citizens  pressure however this particular group influence seams to be underestimated. The complexity of problems, differentiated and multiplicity of health needs, accompanied with very intensive development of medical sciences and technologies on one hand and the economical rationalization on second hand constitute the unavoidable conditions  in the sphere of choices that can not be disregarded. This difficult and politically risky process, strongly dependent on interrelations between different interests groups – with the political parties amongst them – starts at the stage of political programs creation. The article goal is to describe and evaluate particular political parties programs in this sphere, aiming at the possible future scenario concerning dimensions of health policy and public health  in Poland. The paper constitutes an attempt of comparative analysis in the sphere described above, showing the frames of national.

Słowa kluczowe: partie polityczne, polityka zdrowotna, programy polityczne, wybory, zdrowie publiczne
References

Piśmiennictwo

Głowacka M.D., Zdanowska J., Zdrowie Publiczne Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Włodarczyk C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Kowalska I., Mokrzycka A., Międzynarodowe koncepcje podstawowych funkcji/świadczeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji środowiskowych ich wpływ na identyfikację priorytetów zdrowia publicznego Polsce, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2012; 1: 31–44.

Tulchinsky T.H., Varavikowa E.A., The New public health, Academic Press, New York 2000.

Wysocki M.J., Miller M., Nowe Zdrowie Publiczne perspektywie ostatnich 30 lat, w: Nosko J., Zdrowie publiczne zmieniającej się Europie i w Polsce, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2004: 142–152.

Golinowska S., Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A., Fyderek Ł., Sowa A. (red.), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności zdrowiu, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2007.

Abel-Smith B., Figueras J., Holland W., McKee M., Mossialos E., Choices in Health Policy. An Agenda for the European Union, Dartmouth Publishing Co Ltd, Dartmouth 1995.

Banaś I., Polityka zdrowia publicznego Polsce kontekście priorytetów zdrowotnych deklarowanych dokumentach Euro WHO (2014) – maszynopis.

Włodarczyk C., Proces reformowania systemów opieki zdrowotnej. Analiza doświadczeń, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Cezary%20Wlodarczyk.pdf; dostęp: 20.05. 2014.