Komu zależy na zdrowiu publicznym? (wywiad)

Elżbieta Cichocka

Abstrakt

Komu zależy na zdrowiu publicznym?

z prof. Andrzejem Wojtczakiem i dr. Maciejem Pirógiem rozmawia Elżbieta Cichocka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.