Artykuły

Ilość
Sortuj według

The false dichotomy between prevention and tratment and why it needs to be addressed

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 135-140
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.013.4316

The evolving concept of health promotion: definitions, outcomes and classification of interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 141-149
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.014.4317

Finansowanie zdrowia publicznego. Źródła funduszy a polska ustawa o zdrowiu publicznym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 150-157
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.015.4318

Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Historia, rozwój, wyzwania

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 158-164
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.016.4319

Public Health in Canada: An Overview

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 165-179
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.017.4320