Artykuły

Ilość
Sortuj według

Jak mierzymy zdrowie? Zarys historii i metody pomiaru

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 304-315
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.032.5459

Trendy czasowe umieralności ogółem oraz z powodu głównych grup przyczyn: chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych oraz przyczyn zewnętrznych w Polsce na tle sytuacji w krajach UE15

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 316-327
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.033.5460

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy funkcji SCORE w odniesieniu do ryzyka określonego na podstawie umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce.

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 328-336
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.034.5461

Stan zdrowia kobiet – zagrożenia, społeczne uwarunkowania

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 337-346
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.035.5462

Płeć kulturowa jako determinanta zdrowia mężczyzn

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 347-359
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.036.5463

Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej.  Część I. Poziom wiedzy a wybrane zachowania zdrowotne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 360-367
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.037.5464

Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej. Część II. Wsparcie w rodzinie a poziom kontroli emocji

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 368-374
Data publikacji online: 22 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.038.5465

Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej.  Część III. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia a prezentowane zachowania profilaktyczne.

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 375-380
Data publikacji online: 22 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.039.5466

Health status of older people. Evidence from Europe

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 381-396
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.040.5467

Trening zdrowotny jako element systemowej terapii nadwagi

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 397-409
Data publikacji online: 22 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.041.5468