Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy funkcji SCORE w odniesieniu do ryzyka określonego na podstawie umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce.

Maciej Polak,

Jakub Stokwiszewski,

Anna Waśniowska,

Walerian Piotrowski,

Tomasz Zdrojewski,

Wojciech Drygas,

Bogdan Wojtyniak,

Piotr Jankowski,

Andrzej Pająk

Abstrakt

Comparison between SCORE performance and the estimated risk of death due to cardiovascular disease in Poland

Polish Cardiac Society recommends to use SCORE tables to estimate the risk of cardiovascular disease (CVD) in clinical practice.

The aim of the study was (1) to compare the estimates of the risk of death from cardiovascular disease (CVD) obtained by using a SCORE function calibrated for the Polish population in 2007 with the risk calculated from the observed number of CVD deaths in the last decade, and (2) to compare the estimates of the risk of death from CVD obtained by using a SCORE function calibrated for the Polish population in 2015 with the CVD risk estimated from the observed number of deaths in 2012, using data on the prevalence of risk factors from the two studies of the representative samples of Polish adult population (WOBASZ and WOBASZ 2).
The risk identified by the SCORE 2007 function was higher than the observed risk by 20–40% in men and 18–33% in women. This indicated that the SCORE 2007 function overestimated cardiovascular risk. The risk calculated by using the SCORE 2015 function was more similar to the CVD risk estimated by using the current mortality data. However, SCORE 2015 function may overestimate CVD risk in future if the decreasing mortality trend would persist in Poland.

Słowa kluczowe: choroby sercowo-naczyniowe, tablice SCORE, funkcja SCORE, ryzyko sercowo-naczyniowe
References

The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012), „European Heart Journal” 2012; 33 (13): 1635–1701.

Piąta Wspólna Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Innych Towarzystw Naukowych ds. Zapobiegania Chorobom Serca i Naczyń w Praktyce Klinicznej. Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na rok 2012, ,,Kardiologia Polska” 2012; 70, supl. I.

Zdrojewski T., Jankowski P., Bandosz P., Bartuś S., Chwojnicki K., Drygas W., Gaciong Z., Hoffman P., Kalarus Z., Kaźmierczak J., Kopeć G., Mamcarz A., Opolski G., Pająk A., Piotrowicz R., Podolec P., Rutkowski M., Rynkiewicz A., Siwińska A., Stępińska J., Windak A., Wojtyniak B., Nowa wersja systemu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i tablic SCORE dla populacji Polski, ,,Kardiologia Polska” 2015; 73 (10): 958–961.

Conroy R.M., Pyorala K., Fitzgerald A.P., Sans S., Menotti A., DeBacker G., Ducimetiere P., Jousilahti P., Keil U., Njolstad I., Oganov RG., Thomsen T., Tunstall-Pedoe H., Tverdal A., Wedel H., Whincup P., Wilhelmsen L., Graham I.M., Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project, ,,European Heart Journal” 2003; 24 (11): 987–1003.

Podolec P., Kopeć G., Gruchała M., Rynkiewicz A., Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, w: Podolec P. (red.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, t. I, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2007: 157–165.

WHO, European Health for All Database (HFA-DB), http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db; dostęp: 20.11.2015.

Vikhireva O., Pajak A., Broda G., Malyutina S., Tamosiunas A., Kubinova R., Simonova G., Skodova Z., Bobak M., Pikhart H., SCORE performance in Central and Eastern Europe and former Soviet Union: MONICA and HAPIEE results, ,,European Heart Journal” 2014; 35 (9): 571–577.

Kozierkiewicz A., Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta, t. 1, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 1994.

Rywik S., Kupść W., Piotrowski W., Broda G., Piwoński J., Kurjata P., Waśkiewicz A., Gaździk D., Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – projekt WOBASZ. Założenia metodyczne oraz logistyka, „Kardiologia Polska” 2005; 63, supl. IV: S605–S609.

Broda G., Rywik S., Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – projekt WOBASZ. Zdefiniowanie problemu oraz cele badania, „Kardiologia Polska” 2005; 63, supl. IV: S601–S604.

Drygas W., Niklas A.A., Piwońska A., Piotrowski W., Flotyńska A., Kwaśniewska M., Nadrowski P., Puch‑Walczak A., Szafraniec K., Bielecki W., Kozakiewicz K., Pająk A., Tykarski A., Zdrojewski T., Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności (Badanie WOBASZ II) – założenia, metody i realizacja, ,,Kardiologia Polska”, https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/KP.a2015.0235; dostęp: 14.12.2015.

Ulmer H., Kollerits B., Kelleher C., Diem G., Concin H., Predictive accuracy of the SCORE risk function for cardiovascular disease in clinical practice: a prospective evaluation of 44 649 Austrian men and women, ,,European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2005; 12 (95): 433–441.

Aspelund T., Thorgeirsson G., Sigurdsson G., Gudnason V., Estimation of 10-year risk of fatal cardiovascular disease and coronary heart disease in Iceland with results comparable with those of the Systematic Coronary Risk Evaluation project, ,,European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2007; 14 (6): 761–768.

Lindman A.S., Veierod M.B., Pedersen J.I., Tverdal A., Njolstad I., Selmer R., The ability of the SCORE high-risk model to predict 10-year cardiovascular disease mortality in Norway, ,,European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2007; 14 (4): 501–507.

van Dis I., Kromhout D., Geleijnse J.M., Boer J.M., Verschuren W.M., Evaluation of cardiovascular risk predicted by different SCORE equations: the Netherlands as an example, ,,European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2010; 17 (2): 244–249.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.