Artykuły

Ilość
Sortuj według

Current Trends in Vocational Training of Nurses and Health Needs of the Society

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 3-10
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.001.5563

Implementacje praktyczne wybranych klasyfikacji diagnoz i interwencji pielęgniarskich  dla pielęgniarstwa polskiego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 11-22
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.002.5564

Public health nurses building resilient health and social ecosystems in the EU

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 23-25
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.003.5565

Determinanty satysfakcji zawodowej kadry pielęgniarskiej w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 26-31
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.004.5566

Occupational burnout and stress in context of the attitude towards shiftwork and work satisfaction amongst nurses

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 32-37
Data publikacji online: 16 września 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.005.5567

Risk of decubitus ulcers and their occurrence in the group of patients accepted  to hospital treatment to conservative wards

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 38-43
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.006.5568

Ocena gotowości do wypisu pacjentów z chorobami przewlekłymi

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 44-52
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.007.5569

The Functional Condition and Physical Mobility among Patients Provided with Long-Term Institutional Care

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 53-57
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.008.5570

Specyfika rehabilitacji i opieki geriatrycznej pacjentów po 60 roku życia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 58-62
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.009.5571

Usługi zdrowotne i socjalne wobec populacji starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej realizowane w pomocy społecznej: podstawy regulacyjne i praktyka

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 63-72
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.010.5572