Years of life lost due to deaths in Poland measured with Potential Years of Life Lost (PYLL) and Period Expected Years of Life Lost (PEYLL) indicators in years 2000 - 2014

Adam Kozierkiewicz,

Beata Megas,

Monika Natkaniec,

Roman Topór-Mądry,

Katarzyna Kissimova-Skarbek,

Andrzej Śliwczyński,

Krzysztof Gajda

Abstrakt
Use of PYLL and PEYLL to present mortality figures allows for qualitative assessment of the burden on society caused by different causes of death. The figures from Poland, for a 15 year period (2000–2014), show that the number of PYLL (when the cut-off age is 75 years), decreased by 20%, while both the population and the overall number of deaths increased slightly (by 0.59% and 1.94% respectively). At the same time, the number of PEYLL rose marginally (by 0.24%), which resulted from the formulary nature of the measure. Mortality measured by PYLL reveals that the leading causes of premature death among males are diseases of the circulatory system, neoplasms and external causes (mainly accidents), while in females the
leading cause of premature death is neoplasms and the second leading cause are diseases of the circulatory system. When calculating PEYLL,
the leading causes of premature death in both sexes is due to circulatory diseases.
Słowa kluczowe: utracone lata życia z potencjalnego limitu życia (PYLL), utracone lata życia z oczekiwanego dalszego trwania życia (PEYLL), obciążenie chorobą, kategorie przyczyn zgonów, Polska
References

Kissimova-Skarbek K., Koszty obciążenia chorobami, in: Golinowska S. (ed.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia. Podręcznik ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa 2015: 354–391.

Murray C.J.L., Lopez A.D. (ed)., Global Burden of Disease and Injury series. Vol. 1: The Global Burden of Disease, Harvard University Press, Boston 1996.

Gardner J.W., Sanborn J.S., Years of potential life lost (YPLL) – what does it measure?, “Epidemiology” 1990; 4: 322–329.

Topór Mądry R., Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia konsekwencje ekonomiczne, “Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2011; 1: 25–49.

Centers for Disease Control (CDC), Premature mortality in the United States: Public health issues in the use of years of potential life lost., Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA, 1986; 35 (suppl. 2): 1S–11S.

Centers for Disease Control (CDC), Years of potential life lost before ages 65 and 85 – United States, 1989–1990, MMWR “Morb. Mortal Wkly Rep.” 1992; 41 (18): 313––315.

Lai D., Hardy R., Potential gains in life expectancy or years of potential life lost: impact of competing risks of death, “International Epidemiological Association” 1999; 28: 894–898.

GUS, Tablice trwania życia, 2015, http://swaid.stat.gov.pl/Demografia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_15.aspx; accessed: 25.09.2016.

GUS, Stan struktura ludności według wiekuw latach 1989–2015, 2016, http://stat.govpl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/16/1/1/tablica_1.xls;
accessed: 25.09.2016.

WHO, International Classification of Diseases and Related Problems Tenth Revision, World Health Organization, 1992.

KRN, Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/; accessed: 20.11.2015.

GUS, Tablice trwania życia, 2015, http://stat.gov.pl/obszary -tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-tablice, 1,1.html; accessed: 25.09.2016.

WHO, WHO Mortality DatabaseJuly 2015, http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/; accessed: 18.07.2015.

World Health Organisation, WHO methods and data sources for global causes of death 2000–2011, Department of Health Statistics and Information Systems, WHO, Geneva, June 2013.

Jasiński B., Bandosz P., Wojtyniak B. et al., Mortality from ischaemic heart disease in Poland in 1991–1996 estimated by the coding system used since 1997, “Kardiologia Polska” 2010; 68: 520–527.

Wojtyniak B., Goryński P., Kuszewski K., Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali elementami analizy sytuacji demograficznej stanu zdrowia ludności, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2006.

Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W., Nowotwory złośliwe Polsce – wskaźniki 5-letnich przeżyć wg województw, w: Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 2010.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.