Analysis of costs of diabetes in Poland in 2012 and 2013

Paweł Moćko,

Paweł Kawalec,

Krzysztof Malinowski

Abstrakt

Diabetes mellitus is now recognized as a societal disease that significantly burden health care systems in highly developed as well as developing countries and constitutes a serious problem of public health world-wide. The aim of this study was to estimate the value of reimbursement of diabetes-related drugs in 2012 and 2013 and to analyze indirect costs generated by diabetes in Poland in 2012.

It was revealed that reimbursement of glucose test strips, antidiabetic drugs and insulins covered by the National Health Fund was as high as 1.3 billion PLN in 2012 and 1.5 billion PLN in 2013 and the dominant cost drivers were glucose test strips (49% of costs in 2012 and 52% of costs in 2013) and insulins (40% and 38% of total reimbursement costs due to diabetes, respectively).

Total indirect costs of diabetes type 1 and type 2 in 2012 were as high as 59 million PLN and 66,5 million PLN and absenteeism due to sick leave was a main cost driver (61% in diabetes type 1 and 95% in diabetes type 2, respectively).

In summary, costs associated with diabetes constitute a serious burden for the National Health Fund as well as for the Social Insurance Institution in Poland.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, koszty choroby, koszty pośrednie, koszty bezpośrednie
References

Sieradzki J., Choroby układu wewnątrzwydzielniczego, in: Gajewski P. (ed.), Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, Kraków 2013: 1353–1376.

IDF Diabetes Atlas, http://www.diabetesatlas.org/resources/2014-atlas.html; accessed: 20.07.2014

Hermanowski T., Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Raport na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2013.

Gajewski P., Jaeschke R., Brożek J. Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.

Orlewska E., Nowakowska E., Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów Akademii Medycznych, Wydawnictwo Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004: 26–48.

Kissimova-Skarbek K., Koszty obciążenia chorobami, in: Golinowska S. (ed.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia. Podręcznik ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa 2015: 354–391.

Drummond M., Stoddart G., Torrance G., Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, Oxford Medical Publications, Oxford 1987.

International Diabetes FederationDiabetes Atlas Update 2012, 5th Edition, Brussels, Belgium, 2012, http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/Update201211.03.2014; accessed: 20.07.2014.

International Diabetes FederationDiabetes Atlas Update 2013 6th Edition, Brussels, Belgium, 2013, http://www.idf.org/diabetesatlas/download-book; accessed: 2.07.2014.

Zhang Y., Dall TM., Mann SE. et al., The economic costs of undiagnosed diabetes, “Popul. Health Manag.” 2009; 12 (2): 95–101.

Kissimova-Skarbek K., Pach D., Płaczkiewicz E., Szurkowska M., Szybiński Z., Ocena ekonomicznego obciążenia cukrzycą społeczeństwa Polski, “Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” 2001; 106, 3 (9): 867–875.

Kissimova-Skarbek K., Ekonomika cukrzycy – wybrane zagadnienia metodologiczne. “Zeszyty Naukowe IZP” 2007: V (1–2): 46–64.

Kinalska I., Niewada M., Głogowski C. et al., Koszty cukrzycy typu 2 w Polsce (badanie CODIP), “Diabetologia Praktyczna” 2004; 5 (1): 1–58.

Kawalec P., Kielar M., Pilc A., Koszty leczenia cukrzycy typu 1 i 2 w Polsce, “Diabetologia Praktyczna” 2006; 7 (5): 287–294.

Cykrzyca, Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce, Edycja 2013.

Kawalec P., Pilc P., Analiza kosztów leczenia powikłań cukrzycy poniesionych przez płatnika w Polsce w 2002 roku, “Diabetologia Praktyczna” 2004; 5 (1): 9–14.

Leśniowska J., Schubert A., Wojna M. et al., Costs of diabetes and its complications in Poland, “Eur. J. Health Econ.” 2014; 15 (6): 653-60.

Furman R., Struktura kosztów cukrzycy. Warszawa (na podstawie Raportu przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego) 2011.

Komunikaty Departamentu Gospodarki Lekami (DGL). Wartość refundacji cen leków według kodów EAN narastająco od początku roku do grudnia 2012 roku.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z okresu 2012 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Portal Statystyczny ZUS, http://www.psz.zus.pl/; accessed: 20.07.2014.

SMG/KRC, Leczenie i koszty cykrzycy w Polsce, 2007.