Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2017, Tom 15, Numer 1

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz numeru: Anna Najduchowska
Rok wydania: 2017
Redaktorzy naukowi numeru:: Prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Professor Milena Pavlova

 

ACKNOWLEDGMENTS

This publication arises from the project Pro-Health 65+ which has received funding from the European Union, in the framework of the Health Programme (2008–2013). The content of this publication represents the views of the authors and it is their sole responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of the European Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and/or the Executive Agency do(es) not accept responsibility for any use that may be made of the information it contains.

Publication co-financed from funds for science in the years 2015–2017 allocated for implementation of an international co-financed project.Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Pro-Health 65+, który otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013. Treść publikacji wyraża opinie autorów, za które tylko oni ponoszą odpowiedzialność. Nie mogą one być uznawane za poglądy Komisji Europejskiej oraz/ani Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności jak również żadnego innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska oraz/ani Agencja Wykonawcza nie ponoszą odpowiedzialności za rezultaty wykorzystania treści zawartych w tej publikacji.

Publikacja naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2015-2017 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Advocated but Sidelined: Health promotion for the elderly in the Netherlands

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 9-19
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.003.6229

Healthy ageing in Germany – common care and insurance funding. Institutional and financial dimension of health promotion for older people

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 20-33
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.004.6230

Healthy ageing – happy ageing: Health Promotion for Older People in Italy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 34-48
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.005.6231

Health promotion for older people in Portugal

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 49-61
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.006.6232

A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 62-68
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.007.6233

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

Healthy ageing as a visible public health activity and governmental responsibility. Health promotion for older people in the Czech Republic. Institutional and financial dimension

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 85-95
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.009.6235

Health promotion for older people in Hungary: The need for more action

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 96-107
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.010.6236

Political will against funds deficiency: Health promotion for older people in Bulgaria

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 108-115
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.011.6237

Health promotion for older people in Lithuania: Between bureaucratic and financial constraints

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 116-124
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.012.6238