Advocated but Sidelined: Health promotion for the elderly in the Netherlands

Jelena Arsenijevic,

Wim Groot

Abstrakt
Health promotion (HP) in the Netherlands is the responsibility of both the national (the Ministry of Health, Welfare and Sport) and local governments. Two government organizations are involved in the development, implementation and monitoring of HP: the Dutch Institute of Public Health (RIVM) and The Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw). Within RIVM, the Center for Healthy Living (Loketgezondleven.nl) has been established. ZonMw subsidizes the Academic Collaborative Centers (ACC) in eight areas which together cover the whole of the Netherlands. ACC centers are responsible for transferring evidence based scientific knowledge into practical activities. Also, health promotion “thematic” institutes such as the TRIMBOS institute (Institute for mental health) and NISB (Dutch Insitute for Sport and Physical Activity), the GGDs (the municipal institutes for public health), general practitioners and work and health professionals (Arbo-coördinators) are actors in HP.
There are two laws that regulate the role of HP namely: The Public Health Law (“Wet publieke gezondheid”) (Wpg), and the Social Support Act (Wmo).
Funding for HP comes from the central government, local municipalities, health insurance companies and regional care offices. Health insurance companies are mostly responsible for financing indicated and disease related HP. Evidence from Loketgezondleven.nl shows that only few HP are efficient and effective. Because of this both municipalities and insurance companies are reluctant to invest in HP. HP for elderly are mostly financed by public sources and, basic health insurance premiums but also through patient payments
Słowa kluczowe: financing, health promotion, The Netherlands
References

1. Molleman G., Fransen G., Academic collaborative centres for health promotion in the Netherlands: building bridges between research, policy and practice, “Family Practice” 2012; 29 (suppl. 1): i157–i162.

2. Brug J., Tak N.I., Te Velde S.J., Evaluation of nationwide health promotion campaigns in the Netherlands: an exploration of practices, wishes and opportunities, “Health Promotion International” 2011; 26: 244–254.

3. Jansen M.W., De Vries N.K., Kok G., Van Oers H.A., Collaboration between practice, policy and research in local public health in the Netherlands, “Health Policy” 2008; 86 (2): 295–307.

4. Vermeer A.J., van Assema P., Janse M., Hesdahl B., de Vries N.K., Duurzame wijkgerichte gezondheidsbevordering: wat is het en welke factoren spelen een rol? “Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen” 2012; 90 (2): 97–104.

5. Meijer S., (RIVM) H-vRHR. Preventie: Wie doet wat? in: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid, RIVM, Bilthoven 2012, http://www.nationaalkompas.nl; accessed: 22.09.2012.

6. Brug J., van Dale D., Lanting L., Kremers S., Veenhof C., Leurs M. et al., Towards evidence-based, quality-controlled health promotion: the Dutch recognition system for health promotion interventions, “Health Education Research” 2010; 25 (6): 1100–1106.

7. en Sport MvVW, Rijksbegrofing 2013, XVI Volksgezondheid Welzijn en Sport, Den Haag 2013.

8. Geense W.W., van de Glind I.M., Visscher T.L., van Achterberg T., Barriers, facilitators and attitudes influencing health promotion activities in general practice: an explorative pilot study, “BMC Family Practice” 2013; 14 (1): 1.

9. Meyboom-de Jong B., Welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen: het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), “Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie” 2013; 44 (2): 47–49.

10. Van Vuuren T., Caniëls M.C., Semeijn J.H., Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren, “Gedrag & Organisatie” 2011; 24 (4): 356–373.

11. Verhagen I., Ros W.J., Steunenberg B., de Wit N.J., Culturally sensitive care for elderly immigrants through ethnic community health workers: design and development of community based intervention programme in the Netherlands, “BMC Public Health” 2013; 13 (1): 227.

12. Enthoven A.C., van de Ven W.P., Going Dutch – managed-
-competition health insurance in the Netherlands
, “New England Journal of Medicine” 2007; 357 (24): 2421–2423.

13. Burgering M.E., Drewes M.Y., Preventie & Gezondheids­bevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak, KNMG, Utrecht 2015.

14. van Hespen A., Jongert M., Chorus A., Bewegen op recept diabetes type 2, TNO, Leiden 2009.

15. van der Klink J.J., Bültmann U., Brouwer S., Burdorf A., Schaufeli W.B., Zijlstra F.R. et al., Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde, “Gedrag en Organisatie” 2011; 24 (4): 342–356.

16. Soeters M., Verhoeks G., Financiering van preventie: Analyse van knelpunten en inventarisatie van nieuwe oplossingen, URL, ANBO 2015, https://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/rapport_onderzoek_zorgmarktadvies.pdf; accessed: 07.02.2017.