Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2017, Tom 15, Numer 2

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2017
Redaktor naukowy numeru: Prof. dr hab. Stanisława Golinowska

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy
Nr 780/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Plany prokreacyjne i stosowanie antykoncepcji przez Polaków w wieku reprodukcyjnym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 126-134
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.013.6783

The health of women of reproductive age and their childbearing intentions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 135-143
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.014.6784

Społeczno-demograficzne i rodzinne uwarunkowania  pierwszych doświadczeń seksualnych i inicjacji seksualnej młodzieży

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 144-155
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.015.6785

Premenstrual syndrome: a short review

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 156-160
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.016.6786

Measuring the waiting time to pregnancy with the use of a retrospective questionnaire in the course of the GGS-PL study entitled ‘generations and gender survey’

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 161-171
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.018.6788

Medykalizacja opieki okołoporodowej w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 172-177
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.019.6789

Źródła i rola mikrobioty mleka kobiecego. Przegląd literatury

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 178-180
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.017.6787

Recenzja The Fragile Wisdom: An Evolutionary View on Women’s Biology and Health, Grażyna Jasieńska, Harvard University Press (2013)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 181-182
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.020.6790