Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szpitale prywatne w Polsce – znaczenie w systemie lecznictwa oraz potencjał rozwoju

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 185-196
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.024.7804

Dostępność świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w Polsce a funkcjonowanie sieci szpitali

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 197-206
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.025.7805

Coordination and integration in health care. The concepts for the next reform – part I

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 207-218
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.027.7807

Systemowe reformy zdrowotne w Stanach Zjednoczonych. Obamacare versus Trumpcare

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 219-231
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.021.7801

The Care Act 2014 in England

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 232-241
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.023.7803

Recent changes in the Hungarian healthcare system, 2010–2017

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 242-250
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.022.7802

Opieka koordynowana, definicja, międzynarodowe doświadczenia jako inspiracja dla Polski

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 251-257
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.028.7808

Nursing – problems with its position in the health care system

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 258-269
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.026.7806

Dietitian in health care – the missing link of the medical staff

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 270-276
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.030.7810

Ecological determinants of health as presented in the report published by the Institute for European Environmental Policy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 277-284
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.029.7809