Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2017, Tom 15, Numer 4

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2017

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 780/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Empathy in healthcare professionals

Sortuj według

Empathetic doctor – the role and the significance of the empathy in the doctor-patient relation

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 288-298
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.031.8285

Medical confidentiality

Exceptions to the obligation of medical confidentiality in the context of the protection of public health

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 299-305
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.032.8286

Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia

Zagadnienie stosowania samouczących się programów o charakterze sztucznych inteligencji w ochronie zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 306-316
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.033.8287

Effectiveness of medical procedures

On the types of assessments concerning the effectiveness of medical procedures

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 317-324
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.034.8288

Health policy programs

The projects of local governments’ health policy programs in the area of therapeutic rehabilitation reviewed by the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System [AOTMiT] in 2010-2017.

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 325-334
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.035.8289

Sleep disorders in older adults

Social aspects of sleep disorders among older people

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 335-346
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.036.8290

Coordination and integration in health care

Coordination and integration in health care. The concepts for the next reform – part II

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 347-353
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.037.8291

Dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa: Kierunki zmian w ustawie o zdrowiu publicznym w celu wzmocnienia promocji zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 354-360
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.038.8292

Dyskusja panelowa: Kierunki i priorytety promocji zdrowia generalnie i w odniesieniu do osób starszych szczególnie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 361-365
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.039.8293

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna w systemie ochrony zdrowia i kształcenie lekarzy rodzinnych w Polsce. Co warto wiedzieć z historii?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 366-373
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.040.8294