Dyskusja panelowa: Kierunki i priorytety promocji zdrowia generalnie i w odniesieniu do osób starszych szczególnie

Stanisława Golinowska

Abstrakt

Konferencja naukowa pod patronatem Ministra Zdrowia

Promocja zdrowia postawą zdrowia publicznego. Promocja zdrowia dla osób starszych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Warszawa, dnia 8 września 2017 r.