Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2018, Tom 16, Numer 1, Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2018
Redaktorzy naukowi zeszytu: Zofia Słońska, Małgorzata Synowiec-Piłat

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 641/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego

Sortuj według

Health indicators as indicators of the progress of civilization

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 3-11
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.001.8671

Instytucjonalne determinanty współpracy instytucji zdrowia publicznego i telewizji publicznej w zakresie edukacji zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 12-19
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.002.8672

Obraz choroby w listach do TVP. Próba rekonstrukcji myślenia potocznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 20-25
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.003.8673

Postawy i przekonania laików na temat instytucji medycznych oraz ich zdrowotne konsekwencje

Clinical trials from the perspective of the sociology of medicine

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 26-34
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.004.8674

Older people beliefs about cancer care in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 35-46
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.005.8675

Wsparcie instytucjonalne i laickie jako odpowiedź na problemy zdrowotne

Media as an environment of the modern patient and medical care institutions – management of communication in medicine – selected tools and marketing strategies

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 47-54
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.006.8676

Nowe media jako przestrzeń kreowania wizerunku osób z zespołem Aspergera. Analiza strategii adaptacyjnych i konstruktów tożsamości blogerów. Studium socjologiczne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 55-63
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.007.8677

Inne