Ocena ryzyka wystąpienia agresji wśród pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych

Małgorzata Szkup,

Małgorzata Rączka,

Daria Schneider-Matyka,

Małgorzata Starczewska,

Katarzyna Augustyniuk,

Elżbieta Grochans

Abstrakt

Risk assessment of aggression among patients applicant to medical centers

Risk assessment of aggression among patients applicant to medical centers Aim was to identify factors potentially increasing the risk of patient aggression. The study was conducted in medical centers in Poland on 244 patients. It was performed using an observation method with the Brøset Violence Checklist for measuring the risk of violent behavior, and the Overt Aggression Scale used in the case of subjects who displayed aggressive behavior. The participants were divided into categories according to the level of risk of aggression. A higher risk was observed among younger individuals, brought to medical centers by the police, those who came later in the day and under the influence of intoxicants. The patients whose risk of aggression was estimated as ≥ 2 points constituted 18.85%, out of whom 87.78% displayed overt aggression. Nursing staff is exposed to patient aggression. The use of the Brøset Violence Checklist can be recognized as an appropriate method of predicting aggressive behavior in patients.

Słowa kluczowe: zachowania agresywne pacjentów, agresja, personel pielęgniarski, przemoc , : aggressive behavior of patients, aggression, nurses, violence
References

1. Sariusz-Skąpska M., Formy agresji pacjentów u pracowników placówek psychiatrycznych, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005; 14: 87–91.

2. Doliński D., Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne, w: Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

3. Grzesiuk L., Styła R., Psychoterapia bez tajemnic, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

4. Markiewicz R., Zachowania agresywne pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziałach psychiatrycznych, „Current Problems of Psychiatry” 2012; 13: 93–97.

5. Meder J., Zachowania agresywne – przeciwdziałanie, leczenie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2007. 

6. Orzechowska A., Florkowski A., Gruszczyński W., Zboralski K., Wysokiński A., Gałecki P., Talarowska M., Status socjoekonomiczny a zachowania agresywne i style radzenia sobie ze stresem, „Psychiatria Polska” 2009; 1: 53–63.

7. Meder J., Pacjenci z podwójną diagnozą – problemy diagnostyczne i terapeutyczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2007. 

8. Woods P., Almvik R., The Brøset violence checklist (BVC), „Acta Psychiatr. Scand.”, Suppl. 2002; 412: 103–105. 

9. Adamowski T., Piotrowski P., Trizna M., Kiejna A., Ocena częstotliwości i rodzaju agresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu zachowań agresywnych, „Psychiatria Polska” 2009; 6: 739–750. 

10. Sariusz-Skąpska M., Formy agresji pacjentów a wypalenie zawodowe u pracowników placówek psychiatrycznych, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005; 14 (2): 87–91. 

11. Almvik R., Woods P., Rasmussen K., The Broset Violence Checklist: Sensitivity, specificity and interrater reliability, „Journal of Interpersonal Violence” 2000; 15: 1284–1296. 

12. Berent D., Pierchała O., Florkowski A., Gałecki A., Agresja pacjentów wobec personelu medycznego izby przyjęć szpitala psychiatrycznego, „Psychiatria i Psychoterapia” 2009; 5: 13–28. 

13. Rudnicka-Drożak E., Misztal-Okońska P., Młynarska M., Opinia pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego na temat udzielania pomocy medycznej pacjentom w stanie zatrucia alkoholem – doniesienia wstępne, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2013; 94: 577–582. 

14. Szwamel K., Sochacka L., Opinia średniego personelu medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego na temat agresywnych zachowań pacjentów, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2014; 4 (2): 149–154.

15. Lickiewicz J., Piątek J., Doświadczenie agresji w pracy pielęgniarki, „Sztuka Leczenia” 2014; 3–4: 11–12. 16. Niechwiadowicz-Czapka T., Agresja w pracy pielęgniarki, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2010; 3; http://www.nursing.com.pl/Medinf_Agresja_w_pracy_pielgniarki__293. html (dostęp: 25.03.2016). 

17. Grudzień D., Zurzycka P., Radzik T., Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2015; 4 (45): 242–247. 

18. Suwała A., Strategia zapobiegania i zwalczania przemocy w miejscu pracy wśród pracowników opieki zdrowotnej, VII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu „Pacjent–pielęgniarka partnerzy w działaniu”, Kraków 2008: 82–87. 

19. Wojnicka D., Włoszczak-Szubzda A., Wiedza i umiejętności personelu medycznego w odniesieniu do przejawów agresji ze strony pacjenta, „Aspekty Zdrowia i Choroby” 2017; 2  (2): 51–63.

20. Rechenmacher J., Müller G., Abderhalden C., Schulc E., The diagnostic efficiency of the extended German Brøset Violence Checklist to assess the risk of violence, „Journal of Nursing Measuerement” 2014; 22 (2): 201–212. 

21. Yao X., Li Z., Arthur D., Hu L., An F.R., Cheng G., Acceptability and psychometric properties of Brøset Violence Checklist in psychiatric care settings in China, „Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing” 2014; 21 (9): 848–855. 

22. Abderhalden C., Needham I., Dassen T., Halfens R., Haug H.J., Fischer J., Predicting inpatient violence using an extended version of the Brøset Violence Checklist: Instrument development and clinical application, „BMC Psychiatry” 2006; 6: 17.