Zagrożenia dla zdrowia na świecie

Sortuj według

The Ten Threats to Global Health in 2018 and 2019. A welcome and informative communication of WHO to everybody

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 2-8
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.001.11297

Health inequities as a challenge to the social policies of European governments

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 9-15
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.002.11298

Wyzwania dla opieki zdrowotnej

Dementia as a contemporary challenge for providing care for the aging populations

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 16-25
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.003.11299

Depression in children and adolescents

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 26-31
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.004.11300

Wyzwania dla zdrowia publicznego

Antimicrobial resistance – a challenge for public health

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 32-39
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.005.11301

Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień ochronnych jako wyzwanie dla zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 40-45
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.006.11302