Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień ochronnych jako wyzwanie dla zdrowia publicznego

Aleksandra Lusawa,

Jarosław Pinkas,

Wojciech S. Zgliczyński,

Magdalena Mazurek,

Waldemar Wierzba

Abstrakt

False information by vaccination movements as a challenge for public health

The analysis of the characteristics of refusals to carry out preventive vaccinations, both in historical and contemporary perspective, showed that the dissemination of false information by vaccination movements, had and has a significant impact on the level of vaccination in the scope of individual preventive vaccinations, e.g. against polio, tetanus and diphtheria and it is real public health challenge. It is necessary to analyze the nature of the message in terms of the sender’s intentions, i.e. to distinguish between misinformation and disinformation. Preparation of an appropriate communication strategy in public health in this regard, seems necessary and crucial in terms of maintaining a high level of confidence in preventive vaccinations, and thus population resistance in the case of infectious diseases. Type of research methodology/research approach used: literature analysis. 

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy 637/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: public health, vaccination, challenges, communication models, misinformation, myths / zdrowie publiczne, szczepienia, wyzwania, modele komunikacji, dezinformacja, mity
References

1. Poland G.A., Jacobson R.M., The age-old struggle against the antivaccinationists, „N. Engl. J. Med. 2011; 364: 97–99.

2. Krawczyk E., Krótka historia ruchów antyszczepionkowych, 2016; http://zaszczepsiewiedza.pl/aktualnosci/krotka-historia-ruchow-antyszczepionkowych (dostęp:5.01.2019).

3. Roush S.W., Murphy T.V., Vaccine-Preventable Disease Table Working Group. Historical comparisons of morbidity and mortality for vaccine-preventable diseases in the United States, „JAMA” 2007; 298; 18: 2155–2163.

4. Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy: używanie i nadużywanie perswazji na co, tłum. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

5. Goldacre B., Bad Science, HarperCollins, London 2008.

6. Abu Raya B., Edwards K.M., Scheifele D.W., Halperin S.A., Pertussis and influenza immunisation during pregnancy: A landscape review, „Lancet Infect. Dis.” 2017; e209-e222.

7. Prasad N. et al., Influenza-associated outcomes among pregnant, postpartum, and nonpregnant women of reproductive age, „J. Infect. Dis.” 2019; 219; 12: 1893–1903.

8. Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, tłum. T. Geller, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

9. Tarczoń I, Domaradzka E., Czajka H., Co na temat szczepień ochronnych wiedzą rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? „Przegląd Lekarski’ 2009; 66: 27–33.