Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 47-48
Data publikacji online: 9 września 2019

Zasoby kadrowe/kształcenie/aktywność zawodowa

Rola kompetencji zawodowych w dopasowaniu kwalifikacji wymaganych w zawodach medycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 49-61
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.007.11378

Priorities, factors and alternatives involved in the choice of medical specialty – an empirical study on year sixth medical students

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 62-73
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.008.11379

Koordynacja jako element nowoczesnej opieki nad pacjentem onkologicznym. Specyfika aktywności zawodowej koordynatorów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 74-80
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.009.11380

Postgraduate education of hospital directors

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 81-89
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.010.11381

Samoocena stanu zdrowia Polaków

Social determinants of Self-Rated Health among Polish women and men – results from the COURAGE in Europe project

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 90-99
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.011.11382

Systemy zdrowotne

A tool for health system description. Diagnosing the Polish system

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 100-111
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.012.11383