Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2019, Tom 17, Numer 3

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2019
Redaktor naukowy: dr Marzena Tambor

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy Nr 637/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction. Challenges in long-term care in Europe

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 113–118
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.013.11970

Long-term care provision in Europe: Results of a desk research study 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 119–130
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.014.11971

Long-term care financing in Europe: An overview

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 131–145
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.015.11972

The future of long-term care in ten European countries: Review of policy reports and qualitative study among country experts

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 146-158
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.016.11973

Komunikacja między lekarzem a rodziną osób u schyłku życia przebywających w placówkach opiekuńczych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 159-171
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.017.11974

EU policy on healthy ageing

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 172-179
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.018.11975