Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2019, Tom 17, Numer 4

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2019

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy Nr 637/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 4,
Data publikacji online: 2019

Miejsce i znaczenie AOTMiT w polskim systemie ochrony zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 4,
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Ceny leków – teoria i praktyka

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 4,
Data publikacji online: 2019

Kluczowe zagadnienia dotyczące projektowania i realizacji programów polityki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 4,
Data publikacji online: 2019

Good practice for guidance development – review of consensus methods

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 4,
Data publikacji online: 2019

Zasady przeprowadzania strategii wyszukiwania  na potrzeby raportów HTA

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 4,
Data publikacji online: 2019

The use of valuations of healthcare services in other countries (basic benefits basket) in the tariffing process

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 4,
Data publikacji online: 2019