Dutch public health policy during the Covid-19 pandemic  of the first half of 2020. Answers to questions on public health activities January–June 2020  

Jacques Scheres,

Leopold Curfs

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.