Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2020, Tom 18, Numer 2

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy Nr 637/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uwagi o pandemii COVID-19 w Polsce. Perspektywa polityki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 126-148
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.013.12766

Polska pielęgniarka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 – różne perspektywy wykonywania zawodu

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 149-154
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.014.12767

Wymogi i nakazy dotyczące noszenia masek ochronnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 155-164
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.015.12768

Świadczenia rehabilitacji medycznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Zagadnienia regulacyjne i organizacyjne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 165-175
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.016.12769

Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 176-184
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.017.12770

Public health activities during the COVID-19 pandemic. Report from the US

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 185-187
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.018.12771

Z zapisków młodej lekarki

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 188-190
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.019.12772