Z zapisków młodej lekarki

Aleksandra Jaworowska

Abstrakt
References

1. Eyal A., Hendler T., Shapira-Lichter I., Kanat-Maymon Y., Zagoory-Sharon O., Feldman R., Father’s brain is sensitive to childcare experiences, „Proc Natl Acad Sci USA” 2014, July 8; 111 (27): 9792–9797.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.