Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2020, Tom 18, Numer 3

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2020

Pandemia COVID-19

Sortuj według

Stanowisko Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 3, s. 193–201
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.021.14138

Politycy i eksperci – Polska i USA w obliczu pandemii COVID-19

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 3, s. 202–221
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.022.14139

Jakość opieki zdrowotnej

Istota kompetencji personelu medycznego wpływających na efektywność opieki nad pacjentem

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 3, s. 222–226
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.023.14140

Czas oczekiwania na postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia w przypadku złośliwego nowotworu piersi oraz wpływ pomiaru na poprawę standardu realizowanych świadczeń

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 3, s. 227–235
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.024.14141

Zarządzanie finansami

Środki trwałe w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1999–2018

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 3, s. 236–241
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.025.14142

Recenzja

Ile administracji w ochronie zdrowia? S. Sikorski, Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 3, s. 242–243
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.026.14143