Wdrażanie systemu HB-HTA

Sortuj według

Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 247–258
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.028.14272

Analiza możliwości wdrożenia szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) na podstawie modelu z koordynującą rolą niezależnej organizacji zewnętrznej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 259–270
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.029.14273

Możliwości i bariery wdrożenia systemu HB-HTA na podstawie modelu z koordynującą rolą szpitala

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 271–278
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.030.14274

Model funkcjonalny HB-HTA

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 279–286
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.031.14275

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 287–297
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.032.14276

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny Inwestycji wspartego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – model mieszany

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 298–309
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.033.14277