Możliwości i bariery wdrożenia systemu HB-HTA na podstawie modelu z koordynującą rolą szpitala

Marcin Kautsch

Abstrakt

HB-HTA system implementation based on the model with the coordinating role of hospital

The article presents the concept of the HB-HTA (Hospital-Based Health Technology Assessment) project implementation as one of the options for implementing HB-HTA in Poland. The model involves the creation of structures in selected hospitals dealing with the assessment of technologies that would be implemented in the units. The model is characterized by a small number of stakeholders and their interests do not conflict with one another. The basic condition for the success of the project is the reimbursement of the mentioned technologies, which would allow financing the described activities. The implementation of the project requires, above all, specialized staff (already present on the market), supported by appropriate technical and organizational solutions. The implementation of the project in the proposed version should bring benefits in the entire healthcare system – im­proved access to services, as well as improved quality of hospital management and improved financial results of the hospitals and the system itself.

Słowa kluczowe: HB-HTA, HTA, szpital, Polska, hospital, Poland
References

1. Uczelnia Łazarskiego, Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Opis projektu, 2020, https://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/projekty/projekty-naukowe/realizowane-projekty/wdrozenie-systemu-hospital-based-hta-hb-hta-szpitalnej-oceny-innowacyjnych-technologii-medycznych (dostęp: 30.12.2020).

2. Misiurewicz-Gabi A., HB-HTA – żeby decyzje inwestycyjne były lepsze, Menedżer Zdrowia Aktualności, 21.04.2020, https://www.termedia.pl/mz/HB-HTA-zeby-decyzje-inwestycyjne-byly-lepsze,37577.html (dostęp: 29.12.2020).

3. Reich M.R., Cooper D.M., PolicyMaker: Computer-Assisted Political Analysis. Software and Manual, PoliMap, Brookline MA 1996.

4. Arksey H., O’Malley L., Scoping Studies: Towards a Methodological Framework, „International Journal of Social Research Methodology” 2005; 8 (1): 19–32, doi: 10.1080/1364557032000119616.

5. Pogorzelczyk K., Robakowska M., Ślęzak D., Analizy ekonomiczne a kształt polityki zdrowia w Polsce, w: Rola i wyzwania nauk medycznych, red. M. Maciąg, K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2018: 19.

6. Rozwadowski W., Rzymska koncepcja własności w kulturze prawnej Europy, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2010; 10.1.

7. Kokko S., Hava S., Ortun V., Leppo K., The Role of State in Health Reform, w: Critical Challenges for Health Care Reform in Europe, red. R. Saltman J. Figuereas, C. Sakellaried, Open University Press, Philadelphia 1998.

8. Włodarczyk C., Koprowska I., Wykorzystanie programu policymaker w polityce zdrowotnej. Niektóre aspekty wdrażania reformy opieki zdrowotnej w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” 2000; 2: 63–87.

9. Piecuch T., Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej, perspektywa indywidualna i organizacyjna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, https://oficyna.prz.edu.pl/fcp/0GBUKOQtTKlQhbx08SlkTUgxQX2o8DA
oHNiwFE1xVTnhbFVZpCFghUHcKVigEQUw/18/public/otwarty-dostep/2020/piecuch-rozwoj-przedsiebiorczosci-18.pdf (dostęp: 01.01.2021).

10. Pocztowski A., Pauli U., Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2013; 3–4 (92–93): 9–22.

11. Sitkowska R., Wspomagania rozwoju przedsiębiorstw funduszami strukturalnymi, „Polish Journal of Continuous Education” 2005; 2.

12. Brajer-Marczak R., Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych, „Studia Informatica Pomerania” 2017; 1 (43). 

13. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

14. Mosadeghrad A.M., Ansarian M., Why do Organisational Change Programmes Fail? „International Journal of Strategic Change Management” 2014; 5 (3): 189, doi: 10.1504 / IJSCM.2014.064460.