Analiza możliwości wdrożenia szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) na podstawie modelu z koordynującą rolą niezależnej organizacji zewnętrznej

Tomasz Bochenek,

Alicja Sobczak,

Dariusz Szplit,

Agata Smoleń,

Anna Tybińkowska,

Michał F. Farkowski

Abstrakt

Implementation of Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) with the coordinating role of independent external organization

Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) aims to support local decision-making on investing in new health technologies limited to the hospital level. The goal of this study was to prepare and present the strategic functional model of HB-HTA in Poland with coordinating role of an organization labelled as the independent external organization (NOZ). The stakeholders of the HB-HTA process were identified, together with their interests and relations among them, as well as the goals and consequences of health policy in area of implementation of HB-HTA in Poland. The conduct of HB-HTA process was presented, the tasks foreseen for NOZ, its possible organizational forms, barriers, and possibilities of development; as well as the overall capacity of this organization in area of HB-HTA. It is foreseen that the development of HB-HTA in Poland based on NOZ should take place within a positively inclined environment, having a generally positive impact on the health care system, positive prognoses, and opportunities for implementation of HB-HTAh.

Słowa kluczowe: HB-HTA, lecznictwo szpitalne, ocena technologii medycznych, szpitalna ocena technologii medycznych, szpital, technologia medyczna, zarządzanie ochroną zdrowia, health care management, health technology, Health Technology Assessment, Hospital-Based Health Technology Assessment HB-HTA, hospital, hospital treatment
References

1. O’Rourke B., Oortwijn W., Schuller T., International Joint Task Group. The New Definition of Health Technology Assessment: A Milestone in International Collaboration, „International Journal of Technology Assessment in Health Care” 2020 Jun; 36 (3): 187–190, doi: 10.1017/S0266462320000215. Epub 2020 May 13. PMID: 32398176.

2. Sampietro-Colom L., Lach K., Pasternack I., Wasserfallen J.B., Cicchetti A., Marchetti M., Kidholm K., Arentz- Hansen H., Rosenmöller M., Wild C., Kahveci R., Ulst M., Guiding Principles for Good Practices in Hospital-Based Health Technology Assessment Units, „International Journal of Technology Assessment in Health Care” 2015; 31 (6): 457–465, doi: 10.1017/S0266462315000732. Epub 2016 Feb 22. PMID: 26899230.

3. Kidholm K., Ølholm A.M., Birk-Olsen M., Cicchetti A., Fure B., Halmesmäki E., Kahveci R., Kiivet R.A., Wasserfallen J.B., Wild C., Sampietro-Colom L., Hospital Managers’ Need for Information in Decision-Making: An Interview Study in Nine European Countries, „Health Policy” 2015 Nov; 119 (11): 1424–1432, doi: 10.1016/j.healthpol.2015.08.011. Epub 2015 Aug 24. PMID: 26362086.

4. Grenon X., Pinget C., Wasserfallen J.B., Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA): A 10-year Survey at One Unit, „International Journal of Technology Assessment in Health Care” 2016 Jan; 32 (3): 116–121, doi: 10.1017/S0266462316000258.

5. Poder T.G., Bellemare C.A., Bédard S.K., Fisette J.F., Dagenais P., Impact of Health Technology Assessment Reports on Hospital Decision Makers – 10-year Insight from a Hospital Unit in Sherbrooke, Canada: Impact of Health Technology Assessment on Hospital Decisions, „International Journal of Technology Assessment in Health Care” 2018 Jan; 34 (4): 393–399, doi: 10.1017/S0266462318000405.

6. Gałązka-Sobotka M., Kowalska-Bobko I., Łach K., Mela A., Furman M., Lipska I., Recommendations for the Implementation of Hospital-Based HTA in Poland: Lessons Learned from International Experience, „Frontiers in Pharmacology” 2021 May 13; 11: 2493, doi: 10.3389/ fphar.2020.594644.

7. Raszewska-Skałecka R., Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji, „Ekonomia” 2007; 15.

8. Miłostan N., Szkoła wyższa jako przedsiębiorca w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, w: Zarządzanie szkoła wyższą, red. J. Blicharz, A. Chrisidu-Budnik, A. Sus, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.

9. Sobczak A., Struktury organizacyjne, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2013: 295–296.