Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce

Małgorzata Gałązka-Sobotka,

Maciej Furman,

Iwona Kowalska-Bobko

Abstrakt

Identification of key actors involved in the implementation of a regional functional model for hospital evaluation

The concept of Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) is conducive to the rationalization of decisions made by the hospital management regarding the implementation of innovative medical technologies in hospital units.

This type of HTA is a bottom-up hospital initiative, but usually it is also supported systemically and involves other entities, such as: the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System, the payer, or regional authorities. Providing support to the hospital in making the final decision on the implementation of innovative medical technology may include such aspects as: obtaining necessary funding for the implementation of technology, identification of the competitive potential of the planned project, or following the HB-HTA methodology in reporting.

The process of decentralization of hospital management in Poland induces scholars to carry out research and draw conclusions about the involvement of regional authorities, mainly voivodeship offices and their departments responsible for health issues, in the HB-HTA process.

The primary objectives of this paper are to present the results of research and analysis of the development and popularization of HB-HTA in Poland. These will be discussed in relation to the implementation of a regional functional model for hospital evaluation of innovative medical technologies and the creation of rules of cooperation between important institutions of sectoral (health) policy to support and develop HB-HTA at the regional (voivodeship) level, as well as the dissemination of knowledge, popularization of HB-HTA, and promotion of good practices.

Słowa kluczowe: HB-HTA, lecznictwo szpitalne, ocena technologii medycznych, szpital, szpitalna ocena technologii medycznych, technologia medyczna, zarządzanie ochroną zdrowia, health care management, health technology assessment, Hospital-Based Health Technology Assessment, health technology, hospital, hospital treatment
References

1. Włodarczyk C., Koprowska I., Wykorzystanie programu policy maker w polityce zdrowotnej. Niektóre aspekty wdrażania reformy opieki zdrowotnej w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej” 2000; 2: 63–87.

2. Reich M.R., Cooper D.M., PolicyMaker: Computer-Assisted Political Analysis. Software and Manual, PoliMap, Brookline MA 1996.

3. Kowalska-Bobko I., Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

4. Kowalska-Bobko I., Frączkiewicz-Wronka A., Identyfikacja mechanizmów koordynacji interwencji publicznej w ochronie zdrowia stosowanych w ramach sektorowej polityki spójności w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” 2018; t. 16, 3, cz. 2: 139–154.

5. Holecki T., Kowalska-Bobko I., Fraczkiewicz-Wronka A., Wegrzyn M. (2020), Realization of the EU’s Cohesion Policy in Health Care in the Visegrad Group Countries in the Perspective 2014–2020, „Frontiers in Public Health” 2020; t. 8: 133.

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

7. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.).

9. Kokko S., Hava S., Ortun V., Leppo K., The Role of State in Health Reform, w: Critical Challenges for Health Care Reform in Europe, red. R. Saltman, J. Figuereas, C. Sakellaried, Open University Press, Philadelphia 1998.