Ocena wpływu pandemii Covid-19 na realizację świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ w Polsce w 2020 roku 

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska,

Paulina Okarmus

Abstrakt

Assessment of the impact of the Covid-19 pandemic on the realization of rehabilitation services financed by NFZ in Poland in 2020.

 The National Health Fund finances rehabilitation services contracted in two scopes, therapeutic rehabilitation and health resort treatment. The aim of the study is to assess the impact of the Covid-19 pandemic on the realization of rehabilitation services financed by the National Health Fund in Poland in 2020 compared to the previous years (2016-2019). The paper also discusses the implementation of successive regulations regarding rehabilitation during Covid-19 pandemic in Poland in 2020. Based on the analysis, it was shown that the number of patients who benefited from rehabilitation services in Poland financed by the National Health Fund decreased by 17% in the case of services in the field of therapeutic rehabilitation in 2020 compared to 2019 (the largest decrease, amounting to 80%, was observed in the case of pulmonary rehabilitation provided in the conditions of a day center or ward) and by 50% in the case of health resort treatment services.

Key words: medical rehabilitation, National Health Fund, Covid-19, coronavirus, health services

Słowa kluczowe: rehabilitacja medyczna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Covid-19, koronawirus, świadczenia zdrowotne
References

Mrożek-Gąsiorowska M.A., Świadczenia rehabilitacji medycznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Zagadnienia regulacyjne i organizacyjne, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2020; 18 (2): 165–175.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej [Dz.U. z 2021 r. poz. 265]).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego [Dz.U. z 2019 r. poz. 168]).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792).

Ministerstwo Rozwoju, Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja (dostęp: 30.08.2021).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964).

Zarządzenie nr 77/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Zarządzenie nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 85/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 660).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1484).

MZ: Leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitacja uzdrowiskowa możliwa w czerwonej strefie, Medexpress.pl, https://www.medexpress.pl/mz-leczenie-uzdrowiskowe-oraz-rehabilitacja-uzdrowiskowa-mozliwa-w-czerwonej-strefie/78799 (dostęp: 30.08.2021).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Koronawirus. Materiały do pobrania, https://kif.info.pl/koronawirus-materialy-do-pobrania/ (dostęp: 30.08.2021).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Koronawirus. Zalecenia i wytyczne, https://kif.info.pl/koronawirus-zalecenia-i-wytyczne/ (dostęp: 30.08.2021).

Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe zamieniane w izolatoria, Termedia, https://www.termedia.pl/koronawirus/Sanatoria-i-szpitaleuzdrowiskowe-zamieniane-w-izolatoria,40112.html (dostęp: 30.08.2021).

NFZ potwierdza: do bazy izolatoriów dołączą niektóre sanatoria i szpitale uzdrowiskowe, RynekZdrowia.pl, https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/NFZ-potwierdza-do-bazy-izolatoriow-dolacza-niektore-sanatoria-i-szpitale-uzdrowiskowe,214381,14.html (dostęp: 30.08.2021).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871).

Nowe ograniczenia w rehabilitacji leczniczej. Czego nie dotyczą?, Medexpress.pl, https://www.medexpress.pl/nowe-ograniczenia-w-rehabilitacji-leczniczej-czego-nie-dotycza/79381  (dostęp: 30.08.2021).

Epidemia COVID-19 w Polsce: nowe ograniczenia w rehabilitacji leczniczej, Puls Medycyny, https://pulsmedycyny.pl/epidemia-covid-19-w-polsce-nowe-ograniczenia-w-rehabilitacji-leczniczej-1006547 (dostęp: 30.08.2021).

Polskie uzdrowiska na skraju bankructwa. Jest apel do szefa rządu, Medexpress.pl, https://www.medexpress.pl/polskie-uzdrowiska-na-skraju-bankructwa-jest-apel-do-szefa-rzadu/79298 (dostęp: 30.08.2021).

Zarządzenie nr 195/2020/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 3/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 117/2020/DSOZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Pierwszy w Europie pilotaż rehabilitacji po COVID-19, Termedia, https://www.termedia.pl/koronawirus/Pierwszy-w-Europiepilotaz-rehabilitacji-po-COVID-19-,40363.html (dostęp: 30.08.2021).

Tak w Głuchołazach realizują program rehabilitacji pocovidowej. Potrzebne rozszerzenie pilotażu, RynekZdrowia.pl, https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Tak-w-Glucholazach-realizuja-program-rehabilitacji-pocovidowej-Potrzebne-rozszerzeniepilotazu,218330,8.html (dostęp: 30.08.2021).

Rehabilitacja 135 m pod ziemią osób z powikłaniami po COVID-19, Termedia, https://www.termedia.pl/pulmonologia/Rehabilitacja-135-m-pod-ziemia-osob-z-powiklaniami-po-COVID-19,41534.html (dostęp: 30.08.2021).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 336).

Główny Inspektorat Sanitarny, Wytyczne dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-dla-funkcjonowania-uzdrowisk-w-trakcie-epidemii-covid-19-w-polsce (dostęp: 30.08.2021).

Narodowy Fundusz Zdrowia, Rehabilitacja po COVID-19, https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rehabilitacja-po-covid-19-lista-placowek,7976.html  (dostęp: 30.08.2021).

Narodowy Fundusz Zdrowia, Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz (dostęp: 30.08.2021).

Uchwała nr 6/2020/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2019 r.

Uchwała nr 6/2020/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2020 r.

Uchwała nr 11/2020/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2020 r.

Uchwała nr 14/2020/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2020 r.

Uchwała nr 5/2021/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2020 r.