Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2021, Tom 19, Numer 2

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The effect of the pandemics on e-health services in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, Tom 19, Numer 2, s. 47-59
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.006.15760

Corruption in the health care sector: A persistent threat to European health systems

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, Tom 19, Numer 2, s. 60-67
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.007.15761

Ustawowe programy zdrowotne – uwarunkowania prawne i systemowe

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, Tom 19, Numer 2, s. 68-76
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.008.15762

Koncepcje i początki Szkoły Zdrowia Publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, Tom 19, Numer 2, s. 77-81
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.009.15763

Prezentacje młodych naukowców w czasie jubileuszowej konferencji XXX-lecia Szkoły Zdrowia Publicznego i Instytutu Zdrowia Publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, Tom 19, Numer 2, s. 82-85
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.010.15764

Wspomnienia o Doktorze Krzysztofie Kuszewskim – spiritus movens badań i działań w ochronie zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, Tom 19, Numer 2, s. 86-93
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.011.15765