Artykuły

Ilość
Sortuj według

The role of the climate in complex treatment of respiratory disease

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 9–12
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.002.0889

Percepcja jakości powietrza oraz jej skutków zdrowotnych jako przedmiot badań w obszarze zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 13–24
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.003.0890

Czy środowisko może mieć wpływ na jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 25–30
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.004.0891

Międzynarodowe koncepcje podstawowych funkcji/świadczeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji środowiskowych i ich wpływ na identyfikację priorytetów zdrowia publicznego w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 31–44
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.005.0892

Ekologiczne zdrowie publiczne – model na miarę XXI wieku

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 45–50
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.006.0893

An Overview of the Canadian Health Care System

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 51–56
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.007.0894