9 Europejska Konferencja Ekonomiki Zdrowia - Zurych, 18-21 lipca 2012

Ewa Kocot

Abstrakt

W dniach 18–21 lipca 2012 roku w Zurychu odbyła się po raz dziewiąty Europejska Konferencja Ekonomiki Zdrowia, organizowana przez International Health Economics Association (IHEA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia). Konferencja ta odbywa się regularnie co dwa lata, na przemian z analogicznym kongresem o zasięgu ogólnoświatowym

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.