Erasmus Mundus poświęcony zdrowiu publicznemu w Krakowie

Stanisława Golinowska,

Tomasz Bochenek,

Irmina Jurkiewicz-Świętek

Abstrakt

W 2012 roku dobiegła końca realizacja pierwszej edycji programu Europubhealth, prowadzonego w latach 2006–2012 przez Instytut Zdrowia Publicznego WNZ w ramach międzynarodowego konsorcjum uczelni medycznych, obejmujących swym programem dydaktycznym oraz badawczym zagadnienia zdrowia publicznego. W 2010 roku Komisja Europejska ponownie przyznała finansowanie na kontynuację programu do roku 2015, tzw. Europubhealth 2, którego ostatni absolwenci specjalizacji w Krakowie obronią pracę magisterską w 2017 roku.