Artykuły

Ilość
Sortuj według

Globalizacja i offshoring usług medycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 127–132
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.014.1162

Państwo w systemach ochrony zdrowia: kierunki i perspektywy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 133–142
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.015.1163

Uwarunkowania funkcjonowania szpitali we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kadrowych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 143–153
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.016.1164

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 154–168
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.017.1165

Analiza wybranych kryteriów wartościujących dla oceny procesów decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 169–176
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.018.1166

Proces uczenia się o interesariuszach w publicznym podmiocie leczniczym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 177–188
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.019.1167

Ochrona danych medycznych zawartych w dokumentacji medycznej, a wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 189–194
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.020.1168

Tematyka i dynamika piśmiennictwa w dziedzinie zdrowia publicznego i usług zdrowotnych w latach 2000-2012, na podstawie analizy zawartości Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 195–209
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.021.1169

Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego Sondażu Kompetencji Zdrowotnych [HLS-EU]

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 210–218
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.022.1170

Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 219–224
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.023.1171

Nawyki żywieniowe kształtowane przez sklepiki szkolne jako wyraz działań polityki zdrowotnej wobec dzieci

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 225–237
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.024.1172

Inne

Komunikat z XV. Corocznego Europejskiego Kongresu International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) w Berlinie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 238–240
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.025.1173

Inne

Stowarzyszenie ASPHER - dążenie do poprawy jakości edukacji w zdrowiu publicznym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 241–247
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.026.1174