Stowarzyszenie ASPHER - dążenie do poprawy jakości edukacji w zdrowiu publicznym

Stojgniew Sitko

Abstrakt

Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego Association of Schools of Public Health of European Region – ASPHER jest niezależną organizacją europejską, przodującą w dziedzinie wzmacniania roli zdrowia publicznego poprzez rozwój edukacji specjalistów dla praktyki i badań. ASPHER powstał w 1966 roku i skupia obecnie ponad 90 instytucji kształcących w zakresie zdrowia publicznego z ponad 40 krajów. Podstawowe członkostwo  jest instytucjonalne i przyznawane jest decyzją walnego zgromadzenia po spełnieniu określonych wymogów dotyczących m.in. liczby kształconych studentów, rodzaju prowadzonych studiów i kadry dydaktycznej.
Główne cele stowarzyszenia to promocja europejskiego wymiaru zdrowia publicznego, wspieranie rozwoju zdrowia publicznego jako dziedziny interdyscyplinarnej oraz rozwijanie i wzmacnianie sieci instytucji edukacyjnych. W tym celu ASPHER intensywnie rozwija współpracę ze stowarzyszeniami profesjonalistów zdrowia publicznego w Europie (m.in. EHMA, EPHA, EUPHA) oraz z analogicznymi organizacjami z całego świata, przede wszystkim z: ASPH, APACPH, ALAESP.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.