Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Irmina Jurkiewicz-Świętek

Abstrakt

17 maja 2013 roku odbyła się w Warszawie konferencja Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – efektywny system na tle doświadczeń europejskich. Konferencja została zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), która jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do zadań PIU należy między innymi wspiera
nie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń

References

CBOS, Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, Warszawa, marzec 2012.

Health Consumer Powerhouse, Bruksela 15.05.2012; http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2012-presspoland.pdf (dostęp: 24.05.2013).

Polska Izba Ubezpieczeń, Ernst & Young, Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski, Warszawa, maj 2013; http://gu.com.pl/static/czol-raport.pdf (dostęp: 27.05.2013).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.