Ocena szpitali z perspektywy pacjentów

Wiktor Adamus,

Tomasz Adamus

Abstrakt

Hospital assessment from patients’ view-point

The paper attempts at assessing the results of functioning of hospital with use of multicriteria decision support methods. Research was conducted on a group of selected hospital patients in Małopolska hospitals. The hospitals were assessed according to five main criteria: service availability, communication between employees and patients, nursing and medical care, stay at hospital and others. Each criteria had several subcriteria. Those, in turn, had subsubcriteria related to them. Weights (priorities) were calculated for each of them showing their relative influence for hospital quality assessment. The research results differ significantly from assessments made so far which were based on questions, usually in 5 degree Likert scale, directed to patients.

Słowa kluczowe: leczenie szpitalne, metoda AHP, ocena szpitali, pacjent
References

Rocznik statystyczny GUS 2012.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/675403,Jak-dlugo‑zyja-Polacy-Nowe-dane-GUS (dostęp: 10.12.2012).

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Badanie-Fundacji‑Watch-Health-Care-Polacy-stoja-w-kolejce-do-ponad-200-swiadczeń medycznych,wid,15121687,wiadomosc.html?ticaid=1100ce (dostęp: 10.12.2012).

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wieloletnie-kolejki-do-lekarzy-wroclaw-niechlubnym-rekordzista,291119.html (dostęp: 11.12.2012).

Opolski K., Dykowska G., Możdzonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2005.

Groene O., Garcia-Barbero M. (red.), Health Promotion in Hospitals: Evidence and Quality Management, Country Policies, Systems and Services Division of Country Support WHO Regional Office for Europe 2005.

Belcher P.J., Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej, IGNIS, Warszawa 2001.

Parasuraman A., Zelthaml V.A., Berry L.L., A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research, „Journal of Marketing” 1985; 49: 41–50.

Bjertnaes O.A., Sjetne I.S., Iversen H.H., Overall patient satisfaction with hospitals: effects of patient – reported experiences and fulfillment of expectations, „BMJ Qual. Saf.” 2012; 21: 39–46, doi: 10.1136/bmjqs-2011-000137, 2011.

Bugdol M., Patients’ Satisfaction in the Medical Services Quality Management – Research Problems, w: Stępniewski J.,Bugdol M. (red.), Costs, Organization and Management of Hospitals, Jagiellonian University Press, Kraków 2010: 188–195.

Opolski K., Szymborska E., Sfery zarządzania jakością w służbie zdrowia, „Antidotum” 1997; 9: 22–29.

Nogalski B., Rybicki J.M. (red.), Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Dom Organizatora, Toruń 2002.

Marcinowicz L., Metody badania. Satysfakcja pacjenta, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2005; 5: 10.

Bukowska-Pietraszyńska A., Satysfakcja nabywców usług zdrowotnych, „Problemy Jakości” 2008; 8: 49–53.

Qureshi W., Khan N.A., Naik A.A., Khan S., Bhat A., Khan G.Q., Hassan G.H., Tak S., A case study on patient satisfaction in SMHS Hospital, Srinagar, „Hospitals’ Today”, July–September 2005; 12, 3: 154–155.

Small N., Green J., Spink J., Forster A., Lowson K., Young J., The patient experience of community hospital – the process of care as a terminant of satisfaction, „Journal of Evaluation in Clinical Practice” 2006; 95–101.

Bedlicki M., Banaszewska A., Bubula E., Warunek A., Węgrzyn J., Wójtowicz E., Badania satysfakcji pacjentów, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków 2008.

Opiłka K., Orientacja na pacjenta jako istotny element systemu zarządzania jakością w służbie zdrowia, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska, Kraków 2012.

Krakowczyk Ł., Efektywność systemów zarządzania jakością w służbie zdrowia na przykładzie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska, Kraków 2011.

Miseviciene I., Mialsauskiene Z., Changes of patients’ sa­tisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network, „Medicina” 2003; 39, 6: 604–609.

Aiken L.H., Sermeus W., Van den Heede K., Solane D.M., Busse R., McKee M., Bruyneel L., Rafferty A.M., Griffiths P., Moreno-Casbas M.T., Tishelman C., Scott A., Brzostek T., Kinnunen J., Schwendimann R., Heinen M., Zikos D., Sjetne I.S., Smith H.L, Kutney-Lee A., Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States, „BMJ” 2012; 344: et 1717, doi: 10.1136/bmj.e1717. Published 20 March 2012.

Wilson A., Wynn A., Parker H., Patient and carer satisfaction with „Hospital at Home”: quantitative and qualitative results from a randomized controlled trial, „British Journal of General Practice”, January 2002; 52(474): 9–13.

Tokunaga J., Imanaka Y., Nobutomo K., Effects of patient demands on satisfaction with Japanese hospital care, „International Journal for Quality in Health Care” 2000; 5, 12: 395–401.

Tokunaga J., Imanaka Y., Influence of length of stay on patient satisfaction with hospital care in Japan, „International Journal for Quality in Health Care” 2002; 14: 493–502.

Johnstone M.J., Patient safety ethics and human error management in ED contexts. Part II, Accountability and the challenge to change, „Australian Emergency Nursing Journal” 2007; 10: 13–20.

Chang C., Cheng B., Su J., Using case-based reasoning to establish a continuing care information system of discharge planning, „Expert Systems with Applications” 2004; 26: 601–613.

Adamus W., Pomiar jakości systemu zarządzania szpitalami, w: J. Stępniewski (red.), Zarządzanie szpitalami, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, 75–89.

Adamus W., Quality Management in Hospitals and its Role in Infections Provision, IS AHP 2011, w: F. De Felice, E. Espasito, A. Petrillo, T.L. Saaty, Sorrento (red.), Analytic Hierarchy/Network Process, Naples, Italy, 2011: 21–22.

Adamus W., Gręda A., Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2005; 2: 5–37.

Saaty T.L., Decision Making – The Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP), „Journal of Systems Science and Systems Engineering”, published at Tsinghua University, Beijing, March 2004; 13, 1: 1–34.

Figueria J., Greco S., Ehrgott M. (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer Science + Business Media, Inc., 2005; ebook, 1048 p.

Adamus W., Szara K., Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2000; 4–5: 20–41.

Adamus W. (red.), The Analytic Hierarchy & Network Processes: Application in Solving Multicriteria Decision Problems, Jagiellonian University Press, Kraków 2008.

Saaty T.L., Decision Making – The Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP), „Journal of Systems Science and Systems Engineering” March 2004, published at Tsinghua University, Beijing; 13, 1: 1–34.

Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh, PA 1996.

Miller G.A., The magical number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information, „The Psychological Review” 1956; 63: 81–97.

Saaty T.L., Decision Making for Leaders. The Analytic Hie­rarchy Process for Decisions in a Complex World, RWS Publications, Pittsburgh, PA 2001.

Liberatore M.J., Nydick R.L., The analytic hierarchy process in medical and health care decision making: A literature review, „European Journal of Operational Research” 2008; 189: 194–207.a