Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czynniki wpływające na rekomendację szpitala jako miejsca pracy w opinii pielęgniarek zatrudnionych w polskich szpitalach

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 41-48
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.030.1178

Ocena szpitali z perspektywy pacjentów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 4-18
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.027.1175

Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.028.1176

Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 49-57
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.031.1179

Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 30-40
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.029.1177

Sprawozdania

Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 72-75
Data publikacji online: 2013

Starzenie się populacji; co wiemy o problemie i jak możemy się przygotować na sprostanie wyzwaniu demograficznemu? Konferencja w UJ CM oraz badania naukowe

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 58-71
Data publikacji online: 2013