Ustawa refundacyjna i reforma polityki lekowej w Polsce

Sortuj według

Zasady refundacji leków w polskim systemie ochrony zdrowia - zarys zmian po wdrożeniu ustawy refundacyjnej i analiza ich wpływu na relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 1–15
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.001.1539

Wydatki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce na refundację leków w latach 2004-2012

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 16–27
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.002.1540

Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 28–34
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.003.1613

Ocena dostępności ekonomicznej pacjentów do wybranych grup leków  w rocznej perspektywie od wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 35–43
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.004.1614

Opieka farmaceutyczna i nowoczesna farmakoterapia w systemie opieki zdrowotnej

Rola farmaceuty w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów lekowych wśród pacjentów ambulatoryjnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 44–58
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.005.1615

Medycyna zindywidualizowana i farmakogenomika w leczeniu schorzeń centralnego układu nerwowego – przyszłość farmakoterapii czy kolejne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 59–68
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.006.1616

Leczenie biologiczne łuszczycy w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 69–78
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.007.1617

Międzynarodowe problemy polityki lekowej

Wpływ handlu równoległego leków na rynek farmaceutyczny w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 79–88
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.008.1618

Availability and quality of data on drug policy and management  of access to reimbursed medicinal products in the United Kingdom, Denmark, Germany, Italy and Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 89–99
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.009.1619

Wpływ wydatków typu out-of-pocket na sprawiedliwość w finansowaniu ochrony zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 100–106
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.010.1620