Migracje kadr medycznych

Sortuj według

Migracje personelu medycznego i jej skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 169–179
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.015.1625

Zatrudnienie w sektorze zdrowotnym

Employment in health and long-term care sector in European countries

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 107–124
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.011.1621

Prognozowanie i planowanie kadr medycznych

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje  i prognozy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 125–147
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.012.1622

Planowanie kadr medycznych systemu zdrowotnego - potrzeba czy konieczność?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 148–158
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.013.1623

Wynagradzanie w sektorze zdrowotnym

Wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek na tle innych zawodów  (2001-2010)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 159–168
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.014.1624

Opieka pielęgniarska

Pielęgniarki na rynku pracy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 180–190
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.016.1626

Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek w wybranych placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 191–209
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.017.1627

Obciążenie pracą podczas ostatniego  dyżuru w opiniach pielęgniarek pracujących w szpitalach objętych projektem RN4CAST

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 210–224
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.018.1628

Specjaliści zdrowia publicznego

Fit-for-purpose: developing curriculum for meeting the needs of public health leaders in the 21st century

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 225–233
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.019.1629

Necessary level of skills and abilities of family physicians from decision-makers’ perspective in transitional Kosovo

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 234–238
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.020.1630