Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ocena prewencji przemocy wobec dziecka w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 3–16
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.001.2893

Ocena prewencji przemocy rówieśniczej wśród nastolatków w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 17–25
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.002.2894

Building Bridges and Creating Synergies for Health

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 26–35
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.003.2895

Expanding the role of young people in research: Towards a better understanding of their lives

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 36–44
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.004.2896

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne młodzieży

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 45–55
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.005.2897

Patterns of Physical Activity and Multiple Risk Behaviour in Adolescents from Visegrad Countries

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 56–67
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.006.2898

Używanie leków z powodu dolegliwości bólowych i negatywnych stanów emocjonalnych przez uczniów warszawskich  gimnazjów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 68–74
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.007.2899

Poziom witaminy D u dzieci otyłych przed i po wprowadzeniu programu  leczniczego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 75–81
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.008.2900

Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjo-demograficznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 82–89
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.009.2901

Wsparcie społeczne a postrzeganie innych elementów środowiska szkolnego  przez uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 90–98
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.010.2902

Picie alkoholu przez piętnastoletnią młodzież a praktyki wychowawcze rodziców

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 99–108
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.011.2903

Poziom poczucia koherencji u narciarzy niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Polsce i w USA

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 109–114
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.012.2904