Poziom poczucia koherencji u narciarzy niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Polsce i w USA

Monika Brzostek,

Joanna Zyznawska,

Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

Abstrakt
In the last few years, adaptive sport and adaptive physical education as forms of physiotherapy have gained increasing interest around the world and also in Poland. This thesis discusses application of alpine skiing in social rehabilitation for the persons with disabilities.
It describes how skiing can help overcoming problems with personal and social behavior and influence on looking at once life, in order to compare the sense of coherence of skiers with and without disabilities.
The research involved 31 Polish (16 disabled and 15 without disabilities) and 27 American (12 disabled and 15 without disabilities) responders. It was based on a Sense of Coherence Questionnaire SOC-13 by Aaron Antonovsky.
Conclusions: The level of coherence among disabled skiers is comparable to those without disabilities.
Słowa kluczowe: kwestionariusz orientacji życiowej, narciarstwo alpejskie, osoby niepełnosprawne
References

Piśmiennictwo

Maniak M., Narciarstwo niepełnosprawnych, „Wychowanie Fizyczne Zdrowotne” 1999; 5: 102–108.

Pasquina P.F., National Disabled Veterans Winter Sport Clinic, „JRRD” 2006; 43 (7): 1015.

Polski Komitet Paraolimpijski, marzec 2009, http://www.paralympic.org.pl/, dostęp: 20.02.2014.

Schmidt R., Tasiemski T., Podstawy narciarstwa zjazdowego osób urazami kręgosłupa. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START”, Poznań 1997.

Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowiaInstytut Psychiatrii Neurologii, Warszawa 2005: 1–15, 30–55, 80–90.

Flensborg-Madsen T., Merrick J., Ventegodt S., Sense of Coherence and Physical Health. The Emotional Sense of Coherence (SOC-E) was Found to be the Best-Known Predictor of Physical Health, „Holistic Health & Medicine” 2006; 1: 248–255.

Eriksson M., Lindstrom B., Salutogenesis, „Journal of Epidemiology Community Health” 2005; 59: 460–466.

Kwestionariusz Orientacji Życiowej, http://www.docstoc.com/docs/27355883/The-13-item-Sense-of-Coherence-Questionnaire, dostęp: 25.02.2014.

Rawicz-Mańkowski G., Związki rehabilitacji ze sportem osób niepełnosprawnych, „Medycyna Sportowa” 1999; 15, 92: 1114.

Ronikier A., Sport osób niepełnosprawnych (dylematy przyszłość), „Postępy Rehabilitacji” 2003; XVII, 1: 109113.

Kikolski W., Sport niepełnosprawnych – wyczyn czy rehabilitacja?, „Medycyna Sportowa” 1999: 15, 101: 5–7.

Dudek B., Koniarek J., Makowska Z., Kwestionariusz Orientacji Życiowej. Adaptacja The Sense of Coherence Questionnaire (SOC) A. Antonovsky’ego, „Przegląd Psychiatryczny” 1993; 36 (4): 491502.

Piśmiennictwo uzupełniające

Batcheller L.J., Alpine Achievement, Chronicle of the United States Disabled Ski Team. Picabo Street, http://www.disaboom.com/adaptive-skiing/from-rehab-tool-to-elite-sport-a-history-of-adaptive-skiing, dostęp: 25.02.2014.

Bojarska A., Narciarstwo jako forma aktywnej rehabilitacji, „Medycyna Sportowa” 2001; 17 (11): 432434.

Chojnacki K., Nauczanie jazdy na nartach osób niepełnosprawnych dysfunkcją analizatora wzrokowego lub słuchowego świetle zaleceń systemu amerykańskiego, „Postępy Rehabilitacji” 1995; 9 (1): 7984.

Chojnacki K., Matczyński P., Narciarstwo terapeutyczne rehabilitacji pacjentów mózgowym porażeniem dziecięcym, „Postępy Rehabilitacji” 1994; 8 (4): 119123.

Chojnacki K., Klimek A.T., Tyka A., Tyka E., Zmiany wydolności fizycznej niepełnosprawnych narciarzy zjazdowców przed Igrzyskami Paraolimpijskimi Salt Lake City, „Postępy Rehabilitacji” 2004; 18 (4): 1925.

Groff D.G., Zabierski R.B., An exploratory study of athletic identity among elite alpine skiers with physical disabilities: Issues of measurement and design, „Journal of Sport Behavior” 2006; 29 (2): 126–141.

Hady-Bartkowiak K., Kosmol A., Stan aktualny perspektywy rozwoju sportu niepełnosprawnych Polsce, „Medycyna Sportowa” 1999; 15 (92): 310.

Kolmol A., Molik B., Rutkowska I., Gruszczyński K., Refleksje nad sportem osób niepełnosprawnych świetle igrzysk paraolimpijskich – Sydney 2000, „Medycyna Sportowa” 2001; 5: 210213.

Porretta D.L., Winter Sport Activities, w: Winnick J.P. (red.), Adapted physical education and sportHuman Kinetics Champaign United States, IL 2004: 256–257.

Papież M., Obrażenia narciarskie, „Medycyna Sportowa” 1998; 14, 78: 11–12.

Sobiecka J., Środowisko osób inspirujących niepełnosprawnych do podjęcia aktywności sportowej, „Postępy Rehabilitacji” 2007; 1: 2328.