Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjo-demograficznych

Agnieszka Kozioł-Kozakowska,

Beata Piórecka,

Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Abstrakt
Preschool period is a stage of intensive development of the food preferences and the pro-health attitudes associated with normal eating behaviors and consequently eating habits in adulthood. The aim of the study was to assess eating behaviors of children attending kindergartens in relation to selected socio-economic factors in their families.
The study was conducted in a group of 325 children, whose average age was 5.23 ±1.30 years, attending nine kindergartens in Krakow. The questionnaire was filled in by 51.4% (N = 167) of parents of boys and 48.6% (N = 158) of girls. To conduct qualitative assessment of nutrition habits the Food Frequency Questionnaire (FFQ) was used with addition of questions regarding the socio-economic situation of the surveyed families. Differences in selected dietary behaviors of children were evaluated by gender, family income and parents’ educational level. The study indicates the existence of the relationship between food-related behaviour of preschool children and parents’ education level and family income.
The resulting image of dietary behaviours of children in the study group has identified numerous anomalies that require an active and ongoing nutrition education for children and their parents.
Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, poziom edukacji, rodzice, dzieci w wieku przedszkolnym
References

Piśmiennictwo

1. Kozłowska-Wojciechowska M, Makarewicz-Wujec M., Badania preferencji żywieniowych dzieci wieku przedszkolnym. „Roczn. PZH” 2005; 56(2): 165169.

2. Ustawa systemie oświaty 2004 r., Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572; http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2572.htm, dostęp: 18.02.2011.

3. Rigal N., Frelut M.L., Monneuse MO, Hladik CM, Simmen B, Pasquet P., Food neophobia in the context of varied diet induced by weight reduction program in massively obese adolescents. „Appetite” 2006; 46(2): 207–214.

4. Szponar L., Sekuła W., Rychlik E, Ołtarzewski M, Figurska K., Badania indywidualnego spożycia żywności stanu odżywienia gospodarstwach domowych. Prace IŻŻ” 2003; 101: 896.

5. Vereecken CA, Keukelier E, Maes L., Influence of mother’s educational level on food parenting practices and food habits of young children. “Appetite” 2004; 43(1): 93–103.

6. Benton D., Role of parents in the determination of the food p of children and the development of obesity„Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2004; 28(7): 858–869.

7. Healthy eating pyramid; www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/pyramids.html/, dostęp: 12.01.2011.

8. Jeżewska-Zychowicz M., Wpływ czynników społecznych na zachowania żywieniowe. „Żyw. Człow. Metab.” 2004; 31(1): 78–87.

9. North K, Emmett P., Multivariate analysis of diet among three-year-old children and associations with socio-demographic characteristics. The Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ALSPAC) Study Team„Eur. 
J. Clin. Nutr.” 2000; 54(1): 73
80.

10. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Żwirska J., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M., Ocena sposobu żywienia dzieci wieku przedszkolnym regionu Krakowa uwzględnieniem charakterystyki socjoekonomicznej. „Probl. Hig. Epidemiol.” 2007; 88(4): 422–427.

11. Kranz S., Siega-Riz A.M., Sociodemographic determinants of added sugar intake in preschoolers 2 to 5 years old. 
„J. Pediatr.” 2002; 140: 667–672.

12. James W.T., Nelson M., Ralph A., Socioeconomic determinants of health: The contribution of nutrition to inequalities in health. BMJ” 1997; 314(7093): 1545–1549.

13. Cooke L., Wardle J., Gibson E.L., Sapochnik M., Sheiham A., Lawson M.Demographic, familiar and trait predictors of fruit and vegetable consumption by pre-school children. „Public Health Nutr.” 2004; 7(2): 295–302.

14. Chalcarz W., Merkiel S., Hodyr Z., Food behaviour in preschool children from Pabianice. „New Med.” 2009; 13(1): 7–12.

15. Stankiewicz M., Pęgiel-Kamrat J., Zarzeczna-Baran M., Jankowski M., Łysiak-Szydłowska W., Pieszko-Klejnowska M., Styl żywienia dzieci przedszkolnych opinii ich rodziców. „Probl. Hig. Epidemiol.” 2006; 87(4): 273–277.

16. Waszkowiak K., Szymandera-Buszka K., Produkty mleczne jako źródło jodu diecie dzieci przedszkolnych Poznania. „Bromat. Chem. Toksykol.” 2009; 42(3): 252–256.

17. Weker H., Rudzka-Kańtoch Z., Strucińska M., Maron A., Gozdalik E., Marcinkowska M., Klemarczyk W., Żywienie dzieci wieku przedszkolnym. Ogólna charakterystyka sposobu żywienia. „Roczn. PZH” 2000; 51: 385–392.

18. Piórecka B., Żwirska J., Kozioł A., Krawczyk A., Schlegel-Zawadzka M., Sposób żywienia stan odżywienia dzieci wieku przedszkolnym regionie krakowskim w: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego cz. IIBartnikowska E., Brzozowska A., Gromadzka-Ostrowska J., Narojek L., Rosołowska-Huszcz D. (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2004: 629634.

19. Gidding S.S., Dennison B.A., Birch L.L., Daniels R.S., Gilman M.W., Lichtenstein A.H., Rattay K.T., Steinberger J., Stettler N., Van Horn L., Dietary recommendations for children and adolescents. guide for practitioners: consensus statement from the American Heart Association. Circulation” 2005; 112(13): 20612075.

20. Książyk J., Janiec A., Wybrane zagadnienia dotyczące żywienia dzieci – postępy 2008Med. Prakt.” 2009; 6: 1422.

21. Sochacka-Tatara E., Jacek R., Sowa A., Musiał A., Ocena sposobu żywienia dzieci wieku przedszkolnym. „Probl. Hig. Epidemiol.” 2008; 89(3): 389–394.

22. Rodríguez G., Moreno L., Is dietary intake able to explain differences in body fatness in children and adolescent? Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis.” 2006; 16(4): 294–301.

23. Dennison B., Rockwell H., Beker S., Excess fruit juice consumption by preschool-aged children is associated with short stature and obesityPediatrics” 1997; 99(1): 15–22.

24. Dwyer J.T., Butte N.F., Deming D.M., Siega-Riz A.M., Reidy K.C., Feeding Infants and Toddlers Study 2008: Progress, continuing concerns, and implications. J. Am. Diet Assoc.” 2010; 110 (12 Suppl.): 6067.

25. Piórecka B., Kuciel J., Płonka M., Schlegel-Zawadzka M. Reklama audiowizualna zachowania żywieniowe dzieci wieku przedszkolnym. „Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2012; 10(3): 219224.

26. Bowman S.A., Gortmaker S.L., Ebbeling C.B., Pereira M.A., Ludwig D.S., Effects of fast-food consumption and energy intake and diet quality among children in national household survey. Pediatrics” 2004; 113: 112–118.

27. Matheson D.M., Killen J.D., Wang Y., Varady A., Robinson T.N., Children’s food consumption during television viewingAm. J. Clin. Nutr.” 2004; 79(6): 1088–1094.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.