Używanie leków z powodu dolegliwości bólowych i negatywnych stanów emocjonalnych przez uczniów warszawskich  gimnazjów

Agnieszka Pisarska

Abstrakt
The study was aimed at the assessment of trends in medicines use, taken for pain ailments (headache and stomachache), negative emotional conditions (sleeplessness, nervousness, depression), and lack of energy among adolescents.
An anonymous questionnaire was administered to 15-year-old students in random sample of middle school classes from Warsaw. In 2004 data were taken from 722 students, in 2008 from 1133 students, and in 2012 from 937 students.
Results showed that in the last month before the study 24–30% of students used pain-relievers occasionally, approximately 20% used such medicines frequently. Medicines against negative emotional conditions and lack of energy were less prevalent. The prevalence of pain-reliever use was stable, however, changes in the prevalence of medicine use for negative emotional conditions were noted.
Mental health promotion and prevention program, addressing over-the-counter medicine use should be developed.
Słowa kluczowe: dolegliwości zdrowia psychicznego i somatycznego, leki, młodzież
References

Piśmiennictwo

Woynarowska B., Lutze I., Mazur J., Zmiany zdrowiu samopoczuciu psychospołecznym młodzieży szkolnej okresie transformacji ustrojowej, „Przegląd Pediatryczny” 2002; 32 (3): 218–222.

Świątkiewicz G., Konsumpcja legalnych leków psychoaktywnych Polsce latach 1990. Mechanizmy kreowania problemu społecznego. Rozprawa doktorska, Instytut Psychiatrii Neurologii, Warszawa 2000.

Gobina I., Välimaa R., Tynjälä J., Villberg J., Villerusa A., Iannotti R.I., Godetu E., Nic Gabhainn S., Andersen A., Holstein B.E., The medicine use and corresponding subjective health complaints among adolescents, cross-national survey, „Pharmacoepidemiology and Drug Safety” 2011; 40(4): 424–431.

Chambers C.T., Reid G.J., McGrath P. J., Finley G.A., Self-administration of over-the –counter medication for pain among adolescents, „Archives of Pediatric & Adolescent Medicine” 1997; 151(5): 449–455.

Stoelben S., Krappweiss J., Rossler G., Kirch W., Adolescents’ drug use and drug knowledge, „European Journal of Pediatrics” 2000; 159: 608–614.

da Silva C.H., Giugliani E.R.J., Consumption of medicine among adolescent student: concern, „Jornal de Pediatria” 2004; 80: 326–332.

Van den Bulck J., Leemans L., Laekeman G.M., Television and adolescent use of over-the-counter analgesic agents, „The Annals of Pharmacotherapy” 2005; 39: 58–62.

Dyb G., Holmen T.L., Zwart J.A., Analgesic overuse among adolescents with headache: The Head-HUNT-Youth Study, „Neurology” 2007; 66: 198–201.

French D.P., James D.H., Reasons for the use of mild analgesics among English students, „Pharmacy World and Science” 2008; 30: 243–250.

Westerlund M., Brånstad J-O., Westerlund T., Medicine-taking behaviour and drug-related problems in adolescent of Swedish high school, „Pharmacy World and Science” 2008; 30: 243–250.

Morales-Suarez-Varela M., Llopis-Gonzalez A., Caamaño-Isorna F., Gimeno-Clemente N., Ruiz-Rojo E., Rojo-Moreno L., Adolescents in Spain: use of medicines and adolescent lifestyles, „Pharmacy World and Science” 2009; 31: 656–663.

Hansen E. H., Holstein B. E., Due P., Currie C. E., International survey of self-reported medicine use among adolescents, „The Annals of Pharmacotherapy” 2003; 37: 361–366.

Hibell B., Guttormsson U., Ahlstrom S., Balakireva O., Bjarnasson T., Kokkevi A., Kraus L., The 2011 ESPAD Report. Substance use among students in 36 European CountriesThe Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Council of Europe, Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking in Drugs (Pompidou Group), 2011.

Sierosławski J., Używanie alkoholu narkotyków przez młodzież szkolną. Raport ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych 2011 r., Instytut Psychiatrii Neurologii, Warszawa 2011; http://www.parpa.pl/images/file/Raport%20ESPAD.pdf, dostęp: 7.03.2014.

Słońska Z., Misiuna M., Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Zakład Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii, Warszawa 1993.

Rybus-Potępa E., Marczewski K., Samoleczenie – stare zagrożenia czy nowy świat pomocy dla pacjenta, „Zdrowie Publiczne” 2001; 111 (1): 31–36.

Gunn V.L., Taha H. S., Lebelt E.L., Serwint J.R., Toxicity of over-the-counter cough and cold medications, „Pediatrics” 2001; 108 (3): e-52.

Szkolnicka B., Leki na receptę dostępne bez recepty jako przyczyna prób samobójczych niezamierzonych nadużyć – badania wstępne, „Przegląd Lekarski” 2005; 62 (6): 568–571.

Woroń J., Porębski G., Kostka-Trąbka E., Goszcz A., Nieracjonalne stosowanie leków pediatrii jako przyczyna chorób polekowych. „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2007, XI, 2 (1): 87–91.

Schmidt L.E., Age and paracetamol self-poisoning, 2005; http://gut.bmj.com/cgi/content/full/54/5/686, dostęp: 10.03.2014.

Andersen A., Holstein B.E., Hansen E.H., Is medicine use in adolescence risk behavior? Cross-sectional survey of school-aged children from 11 to 15, „Journal of Adolescents Health” 2006; 39: 362–366.

Ostaszewski K., Bobrowski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A., Raduj J., Biechowska D., Monitorowanie zachowań ryzykownych problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012, Instytut Psychiatrii Neurologii, Warszawa, 2013; http://www.ipin.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Badanie%20mokotowskie%202012%20final.pdf, dostęp: 3.04.2014.

Wolniewicz-Grzelak B., Ostaszewski K., Badanie środowisk szkolnych zakresie zagrożenia uzależnieniem od środków odurzających, „Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego” 1983; 4(52): 68–82.

Pisarska A., Ostaszewski K., Stosowanie wybranych leków przez 15-letnich uczniów szkół warszawskich, „Alkoholizm Narkomania” 2006; 19 (1): 53–70.

Pisarska A., Stosowanie przez młodzież leków działaniu psychoaktywnym: rozpowszechnienie uwarunkowania. Rozprawa doktorska. Instytut Psychiatrii Neurologii, Warszawa 2011.

Czekaj A., Styl życia zdrowie w: Szymborski J., Jakóbik K. (red.), Zdrowie dzieci młodzieży Polsce. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008.

Simon H.K, Weinkle D.A.Over-the-counter medications. Do parents give what they intend to give?Archives of Pediatric & Adolescent Medicine” 1997; 151 (7): 654–656.

Gilbertson R.J., Harris E., Pandey S.K., Kelly P., Meyers W., Paracetamol use, availability and knowledge of toxicity among British and American AdolescentsArchives of Disease in Childhood” 1996; 75 (3): 194–198.

Żołnierczuk-Kieliszek D., Chemperek D., Zakres samoleczenia dzieci środowisku miejskim, „Zdrowie Publiczne” 2001; 111 (2): 128–132.

Kogan M.D., Pappas G., Yu S.M., Kotelchuck M., Over-the-counter medication use among US preschool-age childrenJournal of the American Medical Association” 1994; 272 (13): 1025–1030.

Bradbury J., Why do men and women feel and react pain differently„The Lancet” 2003; 361 (14): 2052–2053.

Wool C.A. Barsky A.J., Do women somatize more than menPsychosomatics” 1994; 35: 445–452.