Artykuły

Ilość
Sortuj według

Źródła finansowania opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 205–217
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.022.3440

Pomoc dla zdrowia. Finansowanie ochrony zdrowia ze źródeł pozakrajowych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 218–227
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.023.3441

Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 228–238
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.024.3442

The financial burden of out-of-pocket patient payments in the European Union and accession countries:  Results of a systematic literature review

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 239–247
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.025.3443

Medyczne konta oszczędnościowe jako metoda finansowania świadczeń zdrowotnych. Dotychczasowe rezultaty ich funkcjonowania w świecie i perspektywa dla Europy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 248–257
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.026.3444

Zadłużenie publicznych szpitali w Polsce w latach 2005–2014. Nierozwiązany problem zobowiązań wymagalnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 258–270
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.027.3445

Ocena proponowanych zmian w finansowaniu opieki onkologicznej jako reorientacja paradygmatu w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 271–283
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.028.3446

Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 284–296
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.029.3447

Wydarzenia

Promocja zdrowia i ochrona przed ryzykiem – działania na rzecz seniorów „Pro Health 65+”

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 297–298
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.030.3448