Zadłużenie publicznych szpitali w Polsce w latach 2005–2014. Nierozwiązany problem zobowiązań wymagalnych

Christoph Sowada

Abstrakt

Debts of Polish public hospitals in 2005–2014. The unsolved problem of overdue liabilities

Running up debts of public hospitals (independent health care units) constitutes an immanent feature of the Polish health care sector. Even though the introduction of the Public Assistance and Restructuring of Public Health Care Units Act of 15 April 2005 contributed to a reduction of overdue debts from 6.2 billion zloty in the middle of 2005 to about 2.1 billion zloty at the end of September 2014, they still remain quite high. Among units with the highest debts are the biggest and most important for the system central institutes and university hospitals. One can also observe regional variation of debts size. The most indebted are the facilities located in the mazowieckie voivodship though the public financing of hospitals in this region is the highest in the country. Therefore simple increasing of public financing seems not to be the right solution. The most important factors that contribute to the financial imbalance of public hospitals in Poland are rooted in the area of law regulations and health sector governance. 
Słowa kluczowe: finansowanie szpitali przez NFZ, zadłużenie szpitali, zobowiązania wymagalne
References

Ministerstwo Zdrowia, Zadłużenie SPZOZ – Dynamika zobowiązań, 2014b, http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz; dostęp: 20.09.2014.

Sowada C., Zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej Polsce, „Zeszyty BRE Bank – CASE” 2008, 97: 29–39.

Zespół do przygotowania raportu „Finansowanie ochrony zdrowia Polsce – Zielona Księga”, Finansowanie ochrony zdrowia Polsce – Zielona Księga II, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2009.

Golinowska S., Sowada C., Tambor M., Równowaga finansowa oraz efektywność polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2012.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Raport NFZ za 2004 r., Warszawa 2006.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Raport NFZ za 2005 r., Warszawa 2006.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Raport NFZ za 2006 r., Warszawa 2007.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Raport NFZ za 2007 r., Warszawa 2008.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sprawozdanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r., Warszawa 2009.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sprawozdanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r., Warszawa 2010.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sprawozdanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r., Warszawa 2011.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sprawozdanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r., Warszawa 2012.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sprawozdanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r., Warszawa 2013.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sprawozdanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r., Warszawa 2014.

Nyczaj K., Co to znaczy podmiot leczniczy, „Menedżer Zdrowia” 2014; 1: 54–60.

Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie ochrona zdrowia 2011 r., GUS, Warszawa 2012.

Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie ochrona zdrowia 2012 r., GUS, Warszawa 2013.

Ministerstwo Zdrowia, Restrukturyzacja przekształcenia, 2014, http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/restrukturyzacja-i-przeksztalcenia; dostęp: 20.09.2014.

Główny Urząd Statystyczny, Podstawowe dane zakresu ochrony zdrowia 2004 r., GUS, Warszawa 2005.

Dubas K., Szetela P., Procesy komercjalizacji prywatyzacji obszarze stacjonarnej opieki zdrowotnej Polsce – skala znaczenie zjawiska, „Przegląd Organizacji” 2013; 12: 39–45.

Ministerstwo Zdrowia, Zadłużenie SPZOZ – Zobowiązania wymagalne (na podstawie sprawozdań RB-Z), 2014, http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz; dostęp: 20.09.2014.

Marklowska-Dzierżak M., Już nie spirala, ale korkociąg długów, „Menedżer Zdrowia” 2014; 3: 16–22.

Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia ludność przekroju terytorialnym, GUS, Warszawa 2014.

Golinowska S., Sowada C., Woźniak M., Sources of inefficiency and financial deficits in Poland’s health care system, World Health Organization Europe, 2007.

Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie wybranych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, KPZ -4101-05/2011, Nr ewid. 59/2012/P/11/095/KZD, 2012a, http://www.nik.gov.pl/plik/id,4233,vp,5394.pdf; dostęp: 20.09.2014.

Najwyższa Izba Kontroli, Realizacja przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej projektów dofinansowywanych działania 6.2. Rozwój infrastruktury zakresu opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, 2012, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,12375.html; dostęp: 20.09.2014.