Ocena proponowanych zmian w finansowaniu opieki onkologicznej jako reorientacja paradygmatu w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Barbara Więckowska,

Janusz Dagiel,

Andrzej Tolarczyk

Abstrakt
Assessment of changes in the financing mechanism for oncology in Poland
 
The aim of the article is the analysis of cancer spending in Poland, which accounted to PLN 6.3 billion in 2011. It will be shown that the share of healthcare spending for cancer care is about the same as in other countries however the structure of spending is much different e.g. excessive inpatient hospitalisation in chemotherapy, radiotherapy and for diagnosis accounts for PLN 1.3 billion or 22% of total cancer spending. This is the result of economically rational and driven by the current modalities of healthcare service financing in Poland of health providers’ behaviour. At the same time it is a huge window of opportunity to restructure the financing mechanism for oncology in Poland. At the end of article we present how the planned reform of oncological care in Poland will change the economic incentives for providers and the expected results of it.
Słowa kluczowe: bodźce ekonomiczne w systemie ochrony zdrowia, finansowanie systemu ochrony zdrowia, onkologia, wydatki na leczenie chorób nowotworowych
References

OECD, Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, 2013, http://dx/doi/org/10/1787/9789264181052-en; dostęp: 18.12.2014.

Ernst & Young, Systemy opieki onkologicznej wybranych krajach, 2014, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Raport_EY/$FILE/Raport_system_opieki_onkologicznej_2014.pdf; dostęp: 9.12.2014.

GUS, Narodowy rachunek zdrowia za 2011 rok, 2013, http://old.stat.gov.pl/gus/5840_4459_PLK_HTML.htm; dostęp: 8.12.2014.

Horanin-Bawor A., Realizacja świadczeń onkologicznych 2009–2011, 2013, http://www.infozdrowie.org/attachments/onkologia2012/pdf/14_horanin.pdf; dostęp: 8.12.2014.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 22 listopada 2013 r. sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U., poz. 1520 późn. zm.).

Australian Institute of Health and Welfare, Australian hospital statistics 2010–2011, 2012.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 68/2011/DGL dnia 18 października 2011 r. sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów rodzaju: leczenie szpitalne zakresie chemioterapia wraz załącznikami.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 26/2012/DGL dnia 10 maja 2012 r. sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów rodzaju: leczenie szpitalne zakresie chemioterapia wraz załącznikami.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 72/2011/DSOZ dnia 20 października 2011 r. sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów rodzaju: leczenie szpitalne wraz załącznikami.

Ogólnopolska Kampania Społeczna Pacjent Wykluczony – Kampania organizowana przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych na rzecz pomocy osobom chorym na nowotwory, którzy nie znajdują oparcia systemie opieki zdrowotnej, czyli stają się wykluczeni , http://www.pacjentwykluczony.pl/o-kampanii.html?oswiadczenie=ok; dostęp: 18.12.2014.

Schymalla I., Na onkologię patrzę oczami pacjenta, Med­Express.pl; http://www.medexpress.pl/pacjent/na-onkologie-patrze-oczami-pacjenta/13343/; dostęp: 18.12.2014.

Watoła J., Czy da się uleczyć polską onkologię? Lekarze spierają się limity, jest proste rozwiązanie, „Gazeta Wyborcza” 21.01.2014, http://wyborcza.pl/1,75478,15306583,Czy_da_sie_uleczyc_polska_onkologie__Lekarze_spieraja.html#ixzz3LRKhPY00; dostęp: 18.12.2014.

Macmillan-NCIN, Work plan Segmenting the cancer survivor population Cancer prevalence for all cancers combined, 2013, http://www.ncin.org.uk/about_ncin/segmentation; dostęp; 8.12.2014.

Więckowska B., Uwagi do projektu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, „Realia” 2008; 4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2014 r., poz. 1440).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 5 grudnia 2014 r. sprawie wzoru karty diagnostyki leczenia onkologicznego (Dz.U. 2014 r., poz. 1751).

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów udzielanie świadczeń rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna wraz załącznikami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2014r., poz. 1442).

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 79/2014/DSOZ dnia 5 grudnia 2014 r. sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna wraz załącznikami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2014 r., poz. 1441).

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 81/2014/DSOZ dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów rodzaju: leczenie szpitalne wraz załącznikami.

Zarządzenie Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 5 grudnia 2014 r. sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów rodzaju: leczenie szpitalne zakresie chemioterapia wraz załącznikami.