Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zadania podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 301–308
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.031.3791

Wyzwania dla podstawowej opieki zdrowotnej związane ze stanem zdrowia mieszkańców wsi

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 309–321
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.032.3792

Psychospołeczne determinanty chorób. Implikacje medyczne w podstawowej opiece zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 322–326
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.033.3793

Poprawa bezpieczeństwa pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 327–330
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.034.3794

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 331–337
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.035.3795

Prewencja chorób układu krążenia w podstawowej opiece zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 338–351
Data publikacji online: 13 czerwca 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.036.3796

Rola pielęgniarki i położnej w sprawowaniu podstawowej opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 352–357
Data publikacji online: 13 lipca 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.037.3797

Podstawowa opieka zdrowotna nad osobami w wieku podeszłym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 358–369
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.038.3798

Zmiany w diagnostyce mikrobiologicznej w Polsce w latach 2007-2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 370–380
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.039.3799